Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt lite til de fattigste?

Regjeringen foreslår å doble støtten til ren energi i utviklingsland. Men Framtiden i våre hender frykter at norsk energibistand fortsatt skal være en støtte til de rike og middelklassen, og at lite tilfaller de fattigste. I sitt forslag til energibudsjett øremerker Regjeringen over 60 prosent av den økte støtten til statens eget investeringsselskap Norfund. Framtiden i våre hender mener Norfund-støtten må halveres.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen foreslår å doble støtten til ren energi i utviklingsland. Men Framtiden i våre hender frykter at norsk energibistand fortsatt skal være en støtte til de rike og middelklassen, og at lite tilfaller de fattigste. I sitt forslag til energibudsjett øremerker Regjeringen over 60 prosent av den økte støtten til statens eget investeringsselskap Norfund. Framtiden i våre hender mener Norfund-støtten må halveres.


– Jeg er skeptisk til den økte satsingen som Regjeringen foreslår, fordi brorparten av den norske energibistanden som så langt har gått via Norfund har gått til vannkraftutbygging. Dette har kommet industri og sentrale strøk i utviklingslandene til gode. Vel og merke de landene som har rike vannressurser, sier fagrådgiver Liv Thoring i Framtiden i våre hender til siste utgave av Ny Tid.

Vannkraft490_SNPower
Nesten all norsk energibistand går via Norfund til SN Power som bygger og eier store vannkraftverk i utviklingsland. (Foto: SN Power)Norfund benytter sitt datterselskap SN Power (Statkraft Norfund Power) til å bygge og eie vannkraftselskaper i utviklingsland. Selskapet ble opprettet av Statkraft og Norfund i 2002 for å utnytte Norfunds ekspertise på investeringer i utviklingsland med kompetanse fra Norges største vannkraftprodusent, Statkraft. En stadig større andel av norsk bistand til fornybar energi har gått til Norfund og datterselskapet SN Power – som i 2006 hadde en omsetning på 2,6 milliarder kroner. Samtidig har de fattigste landene fått stadig mindre av norsk energibistand.

– Energibistanden har ikke vært styrt av å gi støtte der behovet og fattigdommen er størst, men av å bygge ut i områder med rike vannressurser. Store vannkraftverk tar mange år å bygge, og har ofte store sosiale omkostninger for folk som bor i området. Dessuten er det ikke lønnsomt å trekke lange strømkabler fra en stor sentral vannkraftkilde ut på landsbygda. Derfor når ikke norsk-støttet vannkraftsrøm de fattigste. Norsk energibistand har så langt i hovedsak vært en støtte til de rike og middelklassen, sier Thoring.

– SN Power har fram til i fjor ikke vært interessert i Afrika, - et kontinent hvor 85 prosent på landsbygda ikke er tilsluttet et el-nettverk. Her er det mye sol. Derfor er solenergi en god løsning. Solstrøm har den fordelen at man kan bygge ut litt om gangen og komme raskt i gang med å levere strøm. Det er derfor velegnet til områder i utvikling. På landsbygda er solstrøm fra flere mindre, lokale kraftstasjoner løsningen. Dette generer småindustri og arbeidsplasser. Solstrøm er dessuten modulært, og kan ved behov bygges ut til store kraftverk på størrelse med vannkraftverk og derfor også levere strøm til storindustri, sier Thoring.

Nordic Consulting Group slo i 2007 fast (på oppdrag fra Norad) at ”fattigdomsreduksjon ikke har vært et satsingsområde for Norges energibistand”. SN Powers markedsrettede og avkastningsorienterte fokus gjør at de ikke har et fattigdomsreduserende mandat. En representant fra SN Power har også poengtert dette i media, ved å erklære at bistand aldri har vært selskapets fokus.

Norge har til nå påberopt seg retten til å satse på energiområder hvor vi har kompetanse, som olje- og gassutvinning og vannkraft. Dette viser et avvik i UD/Norads uttalte mål om energibistand som middel i kampen mot fattigdom. Den markedsmessige og det kapitalrettede fokuset til norsk energibistands flaggskip SN Power gjør det vanskelig for UD/Norad å drive aktiv eierskapsutøvelse for å sikre at politiske strategier og vedtak følges opp.

Utenriksdepartementet benekter overfor Ny Tid at Norfund er låst til bare å bygge ut vannkraft sammen med Statkraft.

– Men i praksis er det ingen vilje hos Norfund til å bygge ut annet enn vannkraft. Framtiden i våre hender har regnet ut at 97 prosent av norsk energibistand i dag går til storskala vannkraft-prosjekter, avslutter Liv Thoring.

Se tidligere debatt om norsk energibistand med Erik Solheim i Aftenposten:
Liv Thoring 05.05.10: Gammelmodig bistand
Erik Solheims svar 15.05.10: Bistand til ren energi
Liv Thorings svar til Erik Solheim 25.05.10: Solheim ser ikke sola for bare vann

Last ned vår rapport pdf Kraftig bistand? (1.25 MB)

Powerpoint om Norsk energibistand


solenergiMINISe våre temasider om solenergi
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!