Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Erklæring om økonomisk vekst

Framtiden i våre hender mener at en økonomi basert på vedvarende økonomisk vekst, målt som økt bruttonasjonalprodukt, er en foreldet og miljøfarlig form for økonomi i overflodsland som Norge. Et mer fornuftig mål vil være en økologisk likevektsøkonomi. Vi har derfor undertegnet organisasjonen CASSEs erklæring.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender mener at en økonomi basert på vedvarende økonomisk vekst, målt som økt bruttonasjonalprodukt, er en foreldet og miljøfarlig form for økonomi i overflodsland som Norge. Et mer fornuftig mål vil være en økologisk likevektsøkonomi. Vi har derfor undertegnet organisasjonen CASSEs erklæring.


istock_gronneskatter

Framtiden i våre hender mener som CASSE at det er en grunnleggende konflikt mellom dagens økonomiske vekstsystem – og naturvern, miljøvern og klimastabilitet. Økonomisk vekst innebærer en vedvarende økning av produksjon og forbruk. Produktet av antall mennesker multiplisert med forbruk per person vokser og vokser på en klode som er begrenset. Resultatet er blant annet global oppvarming og utryddelse av plante- og dyrearter.   

Vi kan ikke stole på at teknologien vil oppheve motsetningen mellom økonomisk vekst og langsiktig økologisk og økonomisk sunnhet og velferd.

En økologisk likevektsøkonomi (”steady state economy”) er en økonomi der produktet av antall mennesker multiplisert med forbruk per person er relativt stabilt og holder seg innenfor rammen av de økologiske tålegrenser.

En slik likevektsøkonomi vil ikke være statisk, den vil kunne utvikle seg dynamisk. Nye teknologier vil tas i bruk og den relative betydningen av samfunnets forskjellige økonomiske sektorer vil hele tiden endre seg.

Det er selvfølgelig sånn at for land med utbredt fattigdom vil målet om voksende forbruk per person fortsatt være ønskelig og fornuftig.   

Tiden er inne for at vi også i Norge diskuterer hvordan økonomiene i rike land legges om slik at de kan være levedyktige i en verden som har økologiske grenser. I flere andre land er denne debatten godt i gang.    

Les erklæringen her:
pdf CASSE erklæring


LENKER

Er du interessert i kritikk av, og alternativer til, dagens miljøskadelige vekstøkonomi? Her har vi samlet noen lenker til aktuelle initiativ og organisasjoner.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!