Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Endringer i Norwatch-prosjektet

Vi har gjort endringer i organiseringen av Norwatch-prosjektet. Framtiden i våre hender vil heretter være avsender og ansvarlig for innholdet i artiklene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi har gjort endringer i organiseringen av Norwatch-prosjektet. Framtiden i våre hender vil heretter være avsender og ansvarlig for innholdet i artiklene.


Vaktbikkja

Endringen i Norwatch-prosjektet ble gjennomført 20. oktober 2010. De samme medarbeiderne vil skrive og lage sakene. Formålet med omleggingen er å samle alt Framtiden i våre hender gjør under samme navn.

Framtiden i våre hender startet Norwatch i 1995 og har i 15 år drevet et svært vellykket prosjekt som har satt søkelys på norsk næringsliv i utviklingsland. Og det søkelyset skal vi videreføre med uforminsket styrke. Forskjellen er at heretter vil alle avsløringer og analyser om norsk næringsliv i Sør, og om norsk investerings- og importetikk, gjøres under organisasjonens eget navn. Årsaken er at vi ønsker å synliggjøre hva Framtiden i våre hender gjør.

Omleggingen representerer ingen endring av prioriteringen av stoffet. Tvert imot. Etikk og næringsliv er et av Framtiden i våre henders viktigste satsingsområder. Vi vil styrke vår overvåking av norske næringsinteresser i Sør, og forsterke vårt påvirkningsarbeid overfor kapitalforvaltere, bedrifter og myndighetene.

Tidligere ansvarlig redaktør for Norwatch, Pia. A. Gaarder ble fra 20.oktober 2010 leder for en nyopprettet avdeling for etikk og næringsliv, og tidligere journalist Erik Hagen fortsetter i avdelingen med samme oppgaver som før, nemlig å grave frem avsløringer om norske bedrifter og næringsinteresser i sør. Fagrådgiver Carin Leffler vil inngå i avdelingen og arbeide med saker knyttet til etiske krav til innkjøp, levelønn og åpenhet om leverandørkjeder, m.m.. I løpet av de nærmeste månedene vil vi styrke den nyopprettede etikk- og næringslivsavdelingen med ytterligere ett årsverk.

De som er abonnenter på Norwatchs nyhetsbrev, vil fortsatt motta en epost med oppdateringer og avsløringer om norsk næringsliv i sør.

Selv om Norwatch ikke lenger er en journalistisk redaksjonell enhet som er underlagt redaktørplakat, vil artiklene dekke de samme saksområdene som tidligere. Vi vil fortsatt stille samme strenge krav til kvalitet og etterrettelighet til avsløringene og til innholdet i sakene. Samtidig ønsker vi å få frem hvilken posisjon Framtiden i våre hender inntar til de forhold som kommer frem og hvilke mulige løsninger som eksisterer.

Dagens nettsted norwatch.no videreføres, men med nytt design som markerer at Norwatch-prosjektet er en del av Framtiden i våre hender. Vi arbeider med å fornye organisasjonens hjemmeside og gjøre dem enda mer brukervennlige, og tar sikte på en nylansering av hele nettstedet våren 2011. Norwatch.no vil da bli en integrert del av dette store nettstedet.

Vi håper at du fortsatt vil sette pris på våre avsløringer og artikler!

For mer informasjon, kontakt Arild Hermstad
leder Framtiden i våre hender

arild@framtiden.no
telefon: 22 03 31 79
mobil: 980 36 762

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!