Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Halver Norfundstøtten

Regjeringen foreslår en dobling av støtten til ren energi i utviklingsland, - at budsjettposten økes med 805 millioner. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men Framtiden i våre hender er skeptiske til at Regjeringen tilgodeser Norfund med hele 485 av disse millionene, fordi norsk energibistand som så langt har gått via Norfund har gått til storskala vannkraftutbygging.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen foreslår en dobling av støtten til ren energi i utviklingsland, - at budsjettposten økes med 805 millioner. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men Framtiden i våre hender er skeptiske til at Regjeringen tilgodeser Norfund med hele 485 av disse millionene, fordi norsk energibistand som så langt har gått via Norfund har gått til storskala vannkraftutbygging.


Av Liv Thoring
Fagrådgiver energi

Framtiden i våre hender foreslår å halvere det øremerkede beløpet til Norfund -
fordi:


  • Fattigdomsreduksjon bør være det overordnede målet for energibistanden.
  • 97 prosent av all norsk energibistand i dag går til storskala vannkraft
  • Norsk energibistand  i hovedsak har kommet industri og sentrale strøk i utviklingsland til gode. Lite har tilfalt fattige.
  • Norsk energibistand har vært styrt av å bygge ut i områder med rike vannressurser.
  • Norsk energibistand ikke har vært styrt av å gi støtte der behovet og fattigdommen er størst.
  • Norskstøttet vannkraftstrøm ikke har nådd ut til de 85 prosentene på den afrikanske landsbygda som ikke er tilsluttet et el.-nettverk.

UD og NORAD mener alternativene til store vannkraftverk kun er olje, gass og kull. Dette er feil. Det er fullt mulig med storskala solenergiløsninger (på 100 megawatt og mer). Slike finnes allerede og bygges i dag en rekke steder.

Les mer i høringsuttalelsen til Utenriks- og forsvarskomiteen her


Solkvinne_India
Mer av norsk energibistand må gå til å støtte de svakeste, ikke som nå til middelklassen og de rike. Solenergi er godt egnet i land med mye sol. (Foto: Knut-Erik Helle)

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!