Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Statsbudsjett uten klimaambisjoner

Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.

Framtiden i våre hender mener blant annet at

* Bilavgiftene må skjerpes hvis vi skal nå målet i Klimaforliket  om at nye biler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på under 120 gram CO2 per km fra 2012.
* Kutt veginvesteringene, fordi økt kapasitet i veinettet gir mer trafikk – og større klimautslipp.
* Innfør flyskatt som i Tyskland, fordi den klimaskadelige luftfarten har fått særbehandling og sluppet unna diverse avgifter lenge nok.
*Konkurranseevnen til den klimaskadelige oljefyren må svekkes gjennom  å øke avgiftene på mineralolje til svensk nivå. Samtidig må det innføres pant på gamle oljefyrer.

pdf Les hele høringsuttalelsen til finanskomiteen her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!