Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Statsbudsjett uten klimaambisjoner

Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.
Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.

Framtiden i våre hender mener blant annet at

* Bilavgiftene må skjerpes hvis vi skal nå målet i Klimaforliket  om at nye biler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på under 120 gram CO2 per km fra 2012.
* Kutt veginvesteringene, fordi økt kapasitet i veinettet gir mer trafikk – og større klimautslipp.
* Innfør flyskatt som i Tyskland, fordi den klimaskadelige luftfarten har fått særbehandling og sluppet unna diverse avgifter lenge nok.
*Konkurranseevnen til den klimaskadelige oljefyren må svekkes gjennom  å øke avgiftene på mineralolje til svensk nivå. Samtidig må det innføres pant på gamle oljefyrer.

pdf Les hele høringsuttalelsen til finanskomiteen her.