Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Matskandale!

Det finnes mange typer matskandaler, og vi vet at de vil dukke opp igjen. Noen er trauste og varige og blir forbigått i stillhet. Andre får avisene til å vie spaltemeter på spaltemeter til det som skjer; ofrene, bakmennene, bransjen som rammes, import- og eksportnæringer som stopper opp.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Det finnes mange typer matskandaler, og vi vet at de vil dukke opp igjen. Noen er trauste og varige og blir forbigått i stillhet. Andre får avisene til å vie spaltemeter på spaltemeter til det som skjer; ofrene, bakmennene, bransjen som rammes, import- og eksportnæringer som stopper opp.


Den klassiske matskandalen medfører sykdom og død – ikke sjelden med griskhet som utløsende faktor. Forferdelige historier, og næring for medieoppslag. Hvem har vel glemt nyheten fra Kina for et par år siden om kjemikaliet melamin som ble tilsatt melk og morsmelkerstatning? Seks små barn døde og hundretusener ble forgiftet. Eller ubehaget ved den menneskelige varianten av kugalskap som spredte seg i Europa fordi slaktedyr ble fôret med andre, syke, dyr?

Sppelfylling_iStock_300Og så finnes det matskandaler som bare unntaksvis dekkes av media. Et godt eksempel er den akk så hverdagslige skandalen som forekommer i de tusen hjem – kastingen av fullt spiselig mat. Folkevett, Framtiden i våre henders magasin, har nettopp satt søkelyset på matsvin(n)et. Her er noen poenger som vi kanskje fortjener å få i vrangstrupen:

- En tredjedel av maten som produseres og selges i Norge og andre vestlige land, havner i søppelbøtta.
- I Norge står private husholdninger for 80 prosent av matkastingen.
- Ingen avfallstyper har vokst så kraftig som spiselig mat.
- Norske familier kaster omkring 8 ganger så mye mat som det butikkene gjør.
- 10 prosent av de rike landenes utslipp av klimagasser, kommer fra produksjon av mat som blir kastet.

Prisen på mat er noe av det som lettest får sinnene i kok, selv om vi bruker en synkende andel, nå ca 10 prosent, av vår inntekt på den – og en enda mindre andel på den maten vi faktisk spiser. Vår kasting speiler overfloden: fordi maten ikke ser apetittvekkende ut, har feil form, nettopp har gått ut på dato eller simpelthen er rester fra gårdagens middag.

Hva er prisen for å ignorere denne voksende matskandelen?


Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!