Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Snus viktigere enn klima?

Jeg har gjort en rask gjennomgang av statsbudsjettets forslag til endringer i skatte- og avgiftspolitikken for 2011. I tillegg til den omstridte momsen på elektroniske tjenester fra utlandet, foreslås det endringer for tre ulike varegrupper og sektorer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Jeg har gjort en rask gjennomgang av statsbudsjettets forslag til endringer i skatte- og avgiftspolitikken for 2011. I tillegg til den omstridte momsen på elektroniske tjenester fra utlandet, foreslås det endringer for tre ulike varegrupper og sektorer.

Alkoholavgiftene økes med fem prosent utover prisjustering. Forventet merinntekt er 350 millioner. Avgiftene på snus og skrå økes med 10 prosent og tobakksvarer med 5 prosent. Inntektene forventes å øke med 280 millioner. Mineraloljeavgiften økes med ett øre per kwh. Forventet ekstrainntekt til statskassen er 130 millioner kroner.

 

Avgiftene er justert for å straffe uønsket adferd direkte, og skal forsøksvis få oss til å endre vaner. Med unntak av en forsiktig dreining i bilavgiftene er de rødgrønne ellers fornøyd med tingenes tilstand. Biff, bensin, strøm, oljesektorens klimautslipp, flyreiser, og sikkert mye mer har kanskje blitt vurdert, men sees som uproblematiske. Stoltenberg, Halvorsen og Navarsete ser ikke behov for å dreie andre deler av økonomien ved hjelp av avgiftsøkninger. 


Rangeringen av viktige samfunnsonder som Stoltenberg-regjeringen vil bekjempe ser dermed slik ut:

1.      Alkoholskader
2.      Skader som følger av snus og tobakk
3.      Klimaskader som følge av oljefyring
Uplassert: Andre klima- og miljøskader som følger av overdrevent høyt forbruk.

Stoltenbergs ord om at klima er vår tids største utfordring gjelder vel likevel?