Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ingen hemmelighet

Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) viser i rapporten "A Secret Success" at strømforbruket i norske husholdninger har gått ned siden begynnelsen av 1990-tallet. – NVE og sentrale politikere har bevisst holdt tilbake at strømkurven bare peker en vei, nedover. De kan mistenkes for å ha skjult dette, sier forskningssjef i SIFO, Eivind Stø, i en kommentar til NRK.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) viser i rapporten "A Secret Success" at strømforbruket i norske husholdninger har gått ned siden begynnelsen av 1990-tallet. – NVE og sentrale politikere har bevisst holdt tilbake at strømkurven bare peker en vei, nedover. De kan mistenkes for å ha skjult dette, sier forskningssjef i SIFO, Eivind Stø, i en kommentar til NRK.

For Framtiden i våre hender har ikke denne hyggelige utviklingen i strømforbruket vært noen hemmelighet. I pdf Økologisk utsyn 2009 (som er inspirasjonskilde for SIFO-rapporten) forklarer vi den sånn:
  • For det første har økningen i innetemperaturer og varmtvannsforbruk trolig nådd et metningspunkt. Der gevinstene ved bedre isolering fra 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet i stor grad ble spist opp av økende innetemperaturer, slår fortsatte bedringer i den varmetekniske standarden på nye boliger samt enøk-tiltak i eldre boliger nå oftere ut i faktisk redusert energibruk.
  • For det andre har prisene på så vel strøm som fyringsolje begge har vært langsiktig økende på 2000-tallet, selv om begge kan svinge betydelig fra enkeltår til enkeltår, og begge falt noe i 2009. Det oppmunter både til større bevissthet i omgangen med energi, til bygningsmessige enøk-tiltak i eksisterende hus og til økt bruk av bioenergi men eller varmepumper som alternativ til oljefyr eller panelovner."
Videre sier rapporten økologisk utsyn. "Trass i disse positive utviklingstrekkene som har fått strømforbruket til å flate ut, har norske husholdninger fortsatt verdens høyeste forbruk av elektrisitet per person. Det kan fortsatt reduseres vesentlig gjennom større bruk av andre teknologier til rom- og vannoppvarming, bedre klimaskjerming, større bevissthet om energibruken og eventuelt større nøkternhet når det gjelder størrelsen på boligene".


solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!