Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økt forbruk = økte klimagassutslipp

Privat forbruk står for 72 prosent av alle klimagassutslipp, og med økt forbruk øker utslippene. Artikkelen Carbon Footprint of Nations ble av tidsskriftet Environmental Science and Technology kåret til årets høydepunkt i konkurranse med over tusen andre innenfor temaet miljøpolitikk. Forskerne Glen Peters ved CICERO og Edgar Hertwich ved NTNU har studert 73 lands karbonfotavtrykk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Privat forbruk står for 72 prosent av alle klimagassutslipp, og med økt forbruk øker utslippene. Artikkelen Carbon Footprint of Nations ble av tidsskriftet Environmental Science and Technology kåret til årets høydepunkt i konkurranse med over tusen andre innenfor temaet miljøpolitikk. Forskerne Glen Peters ved CICERO og Edgar Hertwich ved NTNU har studert 73 lands karbonfotavtrykk.


shopping
 
Utgangspunkt er et totalregnskap hvor både bruk og produksjon av ulike forbruksvarer medregnes. For eksempel er utslippene fra produksjon av biler betydelig, og kommer i tillegg til bruk. På samme måte som klimagasser fra produksjon av varer vi kjøper tillegges vårt regnskap, trekker forskerne fra utslipp fra varer som vi eksporterer.

Med denne beregningsmåten kommer de fram til at våre norske utslipp er 14,6 tonn CO2-ekvivalenter per person. Denne tilnærmingen avviker fra Kyoto-avtalen, hvor et lands utslipp regnes som det som slippes ut innenfor landets grenser.

Norges utslipp 14 ganger for stort
Norge kommer med sine 14,6 tonn pr innbygger på en delt 14. plass blant de 73 landene som er med i studien. Bare svært få og fattige land som Bangladesh og Malawi er nær ett tonn CO2-ekvivalenter per innbygger, et nivå som kan bli nødvendig for alle land dersom vi skal nå målsettingen om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

USA, Canada, Australia, Luxembourg og Finland har høyest karbonfotavtrykk. I de fleste av disse landene er karbonfotavtrykkene høyere enn de utslippene som skjer på landenes territorium. Sagt med andre ord, klimagassutslippene forbruket i disse landene medfører, er høyere enn de som skjer i landet. Norge er et unntak på grunn av de store utslippene knyttet til produksjon av olje og gass for eksport.  

Kinas utslipp av klimagasser øker dramatisk når de produserer varer til oss.
Vi ser nå at land med utslippskrav (Kyoto-avtalen) i stor grad lykkes med å stabilisere sine klimagassutslipp.  Land uten forpliktelser øker sine med 80 prosent. Eksempelvis har Kinas utslipp økt dramatisk. 50 prosent av denne økningen skyldes eksport.

kull
Vår økte kjøpekraft gir nye kullkraftverk i Kina.

Dobbelt forbruk gir 81 prosent økte CO2 utslipp
En hovedkonklusjon i rapporten er at en dobling av forbruket fører til 81 prosent økning i utslipp av CO2.  I et rikt land som Norge vil økt forbruk føre til store utslippsøkninger, spesielt som følge av økt transport og kjøp av varer.

Leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad mener at studien er viktig:
– Forskernes beregninger viser at vi ikke klarer å løse klimautfordringen med mindre de rike landene tar et oppgjør med målet om stadig økt kjøpekraft for egen befolkning, mener Hermstad.

– Hertwich og Peters påviser at det er helt usannsynlig at miljøhensyn og økt privat forbruk kan kombineres. Hermstad siterer gjerne Ibsen, og mener at det grenser til løgn og forbannet dikt, å tro på Stoltenbergs løfter om å kombinere vekst med drastisk nedgang i klimautslippene.

Lenker:
ABC om forbruk, Framtiden i våre hender
Carbon Footprint of Nations
Blog spots (mer om Carbon Footprints, Kinas uuslipp mm)
Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!