Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ingen klimabekymring i olje-Norge?

Vi har for tiden besøk av våre partnere fra myclimate i Sveits, en non-profitt-stiftelse som tilbyr frivillige klimakvoter til enkeltpersoner, selskaper og offentlige aktører. I Sveits ønsker mange å bidra til å løse klimaproblemet. Under slagordet “do your best, off-set the rest” blir stadig flere med. Den offentlige debatten er preget av bekymring for flommen i Pakistan, for skogbrannene i Russland, og den sannsynlige koblingen til klimaendringene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi har for tiden besøk av våre partnere fra myclimate i Sveits, en non-profitt-stiftelse som tilbyr frivillige klimakvoter til enkeltpersoner, selskaper og offentlige aktører. I Sveits ønsker mange å bidra til å løse klimaproblemet. Under slagordet “do your best, off-set the rest” blir stadig flere med. Den offentlige debatten er preget av bekymring for flommen i Pakistan, for skogbrannene i Russland, og den sannsynlige koblingen til klimaendringene.
Debatten i Norge fremstår som merkelig for våre sveitsiske venner: Her er det fy fy å antyde at det er en kobling mellom slike naturfenomener og klimaet. Klimaskepsis er i mange kretser mer stueren enn klimabekymring, og miljøbevegelsen anklages for dommedagsprofetier når vi videreformidler klimaforskningens funn og samtidig foreslår løsninger som høyhastighetstog, avgiftsomlegginger og omstilling til ny fornybar energi på bekostning av klimaforurensende olje og gass. 

Selvsagt kan den sammensatte og mangfoldige miljøbevegelsen bli mer samkjørte, men det er ikke slik at en enkelt strategi garanterer suksess. Mange ulike innfallsvinkler og løsninger er nødvendige. 

Men er det vår feil at norske utslipp ikke går raskt nok nedover? Neppe. Norge er et annerledesland. Norge har en mektig oljelobby. Bilparken (og økonomien) er forbausende lik den i Abu Dhabi eller Ekvatorial Guinea, med hederlig unntak av tre tusen elbiler og kanskje dobbelt så mange hybridbiler. Kjøpekraften vår er 50 prosent høyere enn svenskenes, men Sverige slår oss ned i støvlene på fem av seks fornybare energikilder. Miljøpartiet de grønne er lite i Norge, mens det er stort og viktig i Sverige, Sveits, Tyskland og en rekke andre land. 

Det er kanskje slik at mange i Norge oppfatter klimaendringene som en hindring for sikre arbeidsplasser og stadig mer kjøpekraft. Synet må utfordres. Risikoen for at klimaet skal endres seg dramatisk representerer en mulighet for å skape en ny økonomi, et samfunn som klarer seg uten å slippe ut klimagasser. For å få det til må det skapes millionvis av nye jobber verden over. Skal Norge ha glede av denne verdiskapningen og disse arbeidsplassene, er det på tide å brette opp ermene og komme i gang. Vi må jobbe knallhardt for å få med oss flere enkeltpersoner og bedrifter i anstrengelsene for å skape et nullutslippssamfunn.