Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøpolitisk selvmål fra Sira Myhre

Aslak Sira Myhre påstår i Samtiden og Dagbladet at miljøbevegelsen bruker klimatrusselen til å stifte en ny religion. Dette er skivebom fra Sira Myhre (men innertier for en som vil selge bok). Klimakampen er i høyeste grad rasjonell. Til grunn ligger tusenvis av vitenskapelige forskningsrapporter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aslak Sira Myhre påstår i Samtiden og Dagbladet at miljøbevegelsen bruker klimatrusselen til å stifte en ny religion. Dette er skivebom fra Sira Myhre (men innertier for en som vil selge bok). Klimakampen er i høyeste grad rasjonell. Til grunn ligger tusenvis av vitenskapelige forskningsrapporter.

arild
Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, avfeier at klimatrusselen brukes som en religion av miljøbevegelsen. Foto: Arne Storrønningen
Av Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender

Min egen organisasjon Framtiden i våre hender jobber for å få myndigheter og næringsliv til å gjøre det enkelt for folk å ta grønne og etiske valg. Vi jobber for høyhastighetstog, kollektivtrafikk, fornybar energi, miljøvennlig mat, miljøriktige avgifter og internasjonale reguleringer av næringslivet. Klimaet angår deg og meg, og vi synes det er fint at mange har lyst til å bidra i hverdagen. Men Framtiden i våre henders budskap er ikke at enkeltpersoner skal bære verden på sine skuldre, slik Myhre beskylder oss for. Politikerne må skape rammebetingelser som gjør at folk automatisk gjør de miljøriktige valgene. Men da må vi stemme på de rette politikerne - og politikerne må se at folk er med!

Myhre hevder det ville vært lettere å få gjennomslag for alternative energikilder om man ikke nevnte miljø som begrunnelse i det hele tatt. Han påstår at behovet for energi, økonomisk gevinst og arbeidsplasser er gode nok argumenter i seg sjøl. Han tar dessverre feil. Fornybare energiformer er i dag avhengig av kraftige økonomiske stimuli for å kunne konkurrere ut kull, olje og gass. Det er i dag absolutt lettest å tjene penger på fossil kraft. Det fins knapt andre begrunnelser enn miljøhensyn for å fase ut fossil energi.

Myhre anklager miljøbevegelsen for dommedagsprofetier. Han overser erfaringene fra en rekke miljøsaker. Det har vist seg både effektivt og nødvendig å rope varsku. Ta noen eksempler: Hullet i ozonlaget vil være tilbake på normalt nivå innen 2050 fordi forskere og miljøvernere advarte, pekte på årsaken og bidro til løsninger. Det ble hevdet at det var umulig å finne alternativer til ødeleggende KFK-gasser, og atløsningene truet arbeidsplasser, økonomien og profitten til noen få bedrifter. I dag har vi utmerkede kjøleskap uten at ozonlagets beskyttende effekt er truet. Ukritisk bruk av asbest, PCB og bly ville heller ikke blitt stoppet om ingen ropte varsku.

Når Litteraturhusets daglige leder Aslak Sira Myhre bruker tid og krefter på å overbevise opinionen i Norge om at miljøbevegelsen driver klimakamp for å fremme religiøse forestillinger, bidrar han, som FrP og Carl I. Hagen, til å svekke oppslutningen om effektive politiske klimatiltak.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!