Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En miljøpolitisk selvmorder slår til

 

I en artikkel i Samtiden påstår tidligere leder i partiet Rødt Aslak Sira Myhre at miljøbevegelsen nå bruker klima til å stifte en ny religion for den vestlige middelklassen. En latterlig påstand, fremsatt i en forvirret artikkel full av feil, arroganse og misforståelser.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

 

I en artikkel i Samtiden påstår tidligere leder i partiet Rødt Aslak Sira Myhre at miljøbevegelsen nå bruker klima til å stifte en ny religion for den vestlige middelklassen. En latterlig påstand, fremsatt i en forvirret artikkel full av feil, arroganse og misforståelser.

Noen eksempler på åpenbare misforståelser: Et avsnitt handler om folk i Afrika som i følge Myhre skylder på seg selv som kilde til klimaendringene. Hadde han hatt mer innsikt og tid til å lese lengre enn overskriften i saken, ville han fått med seg at de aller fleste afrikanerne som deltok i undersøkelsen ikke har kunnskap om klimaendringene. Derimot skylder de på seg selv for de lokale miljøproblemene de opplever. Dessverre er det også slik at lokalt press og overforbruk av naturressurser som skog, vann og arealer bidrar til å gjøre lokale bønder dårligere rustet til å takle endringer i klimaet. Myhre mener videre at kildesortering er tull, og henviser på en feilaktig måte til tall fra en SSB-forsker som har uttalt seg kun om plastsortering. Myhre anklager miljøbevegelsen for å være arrogante, og mener vi alltid insisterer på å vite best. Men selv fordømmer han altså kildesortering, en aktivitet som de aller fleste nordmenn gjør hver eneste dag. Samtidig sier han at det som er nødvendig for å løse verdens problemer er en gigantisk satsing på resirkulering. Nå ble du kanskje forvirret? Ikke fortvil, Myhre er nok enda mer forvirret.

Verden står overfor av flere kriser, sier han med innstendig røst: Ressurskrise, det er mangel på olje, det produseres for lite mat i verden. For å ta det siste punktet: Det produseres nok mat i verden - det er flere mennesker som er overvektige enn det er folk som lider av sult. Fordelingsaspektet har blitt borte for den tidligere Rødt-politikeren. Men at han selv maner frem feilaktige skrekkbilder, samtidig som han anklager miljøbevegelsen for å være dommedagsprofeter, er litt underlig. Han fremstår rett og slett både som profetisk og dommedagsaktig selv.

Miljøbevegelsen anno 2010 henter sin kunnskap og velger sine kamper basert på vitenskapelig forskning. Det har vi gjort en stund, med gode resultater for miljø og natur, for luftkvalitet og folks helse og for arbeideres arbeidsmiljø verden over. Noen eksempler: Hullet i ozonlaget vil være tilbake på normalt nivå innen 2050. Fordi noen advarte mot problemet, pekte på hva som var årsakene, og bidro til løsningene.  Det ble hevdet at det var umulig å finne alternativer til ødeleggende KFK-gasser, og at miljøbevegelsens krav var en stor trussel mot arbeidsplasser, mot økonomien og selvsagt for inntjeningen til noen ganske få bedrifter. Når Greenpeace bygde kjøleskap uten KFK-gasser som virket, ble motstanderne avslørt som svovelpredikanter. Dette var jo enkelt! I dag har vi utmerkede kjøleskap uten at ozonlagets beskyttende effekt er truet. 

Blybensin ble introdusert til tross for at skadevirkningene var godt kjent. Det var rett og slett mye billigere enn alternativene. Forbudet kom til slutt, og bensinen i dag fungerer helt fint – uten bly og tilhørende skader for folk og miljøet. Ingen klager. Den ukritiske bruken av asbest er et annet eksempel. Vi har funnet utmerkede alternativer, men stoffet fins ennå i rikt monn i husvegger, i båter, osv, osv. Mellom 5 og 10 millioner vil komme til å dø av kreft de kommende årene  på grunn av omgang med asbest . Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått, for eksempel de arbeiderne som vil dø av å håndtere asbest fra tidlgiere SS Norway som nå hugges opp på en strand i India. Arbeiderne vet ikke hvilke skadevirkningene dette har, beskyttelsesutstyr brukes ikke, selv om avsenderen av skipsvraket vet bedre. Men skipsrederne sparer bortimot en million USD pr skip på å la være å hugge opp skip på en måte som håndterer miljørisiko på en god måte. Men kanskje sosialisten Myhre tenker at det er viktig å holde redernes kostnader nede?

Historien om sur nedbør avlegges en visitt fra Myhre. Han ignorerer fullstendig at det å redusere svoveldioksidutslippene har hatt enorme positive effekter på miljøet, på folks helse og at det har bidratt til langt renere industriprosesser. Industrivarene som tidligere ble produsert med store utslipp, produseres fortsatt, billigere, renere og fortsatt med stor inntjening for industrien. Hvem tok feil i denne saken?

Listen over slag som er vunnet kan gjøres lengre. Modige miljøvernere har sagt fra, og ofte etter en lang kamp har de oftest blitt hørt. Mange miljøproblemer har blitt løst. Men Myhre vet bedre. Han hevder at miljøbevegelsen ville vunnet klimakampen dersom vi omhyggelig unnlot å nevne miljøargumenter. Han påstår dessuten at vi kjemper for lyntog utelukkende ved å argumentere med miljø, og sier at lyntog gjøres til et sonoffer for klimaet. Dette er skivebom, kjære Aslak. De siste månedene har jeg selv argumentert for lyntog under overskriftene: ”Norge er Europas togsinke”, og ”lyntog er mer kostnadseffektivt enn dagens jernbaneklatting”. Jeg snakket om å spare penger og om å få opp farten på togene. Hva baserer du utsagnene dine på, Myhre? Tro? Følelser?

Det er likevel rørende at Myhre mener at klimaendringene er en sak miljøbevegelsen burde ha vunnet allerede. Miljøbevegelsen tror ikke at klimaendringer ikke lar seg stoppe over natten, og vi vet at det er en utfordring å kommunisere om dette på en måte som folk kan forstå. Hans råd om å la være å snakke om klima for å vinne tror vi ikke på. Myhre mener vi skal fremme såkalt ”alternativ” energi for klimaets skyld. Å bruke et slikt begrep vil bare bidra til å sørge for at slik energi blir like alternativ som bevegelsen han selv har ledet. 

Miljøbevegelsen vet at vindkraft, solenergi, tidevannskraft og andre fornybare energiformer en stund fremover vil være avhengig av kraftige stimuli dersom de skal konkurrere ut kull, olje og gass. Vi må også gjøre fossil energi dyrere og vanskeligere å bruke. Det vil dessuten fremme sparing av energiressursene. Siden vi, av hensyn til klimaet, ikke bør bruke resten av verdens fossile ressurser, fins det ingen andre begrunnelser enn miljøhensyn for å fase ut fossil energi. Tro det eller ei, men det er bare pga miljø og klimarisikoen at vi ønsker å begrense utnyttelsen av disse ressursene. Hvordan skal miljøbevegelsen lykkes med dette da, kjære Myhre, om vi ikke engang skal tillate oss å nevne denne begrunnelsen??

Dersom jeg leser deg litt velvillig, kan jeg forstå at du mener vi kommuniserer feil når vi prøver å få med oss folk flest. Det tar vi på alvor. Vi må og kan bli bedre dersom vi skal lykkes. Kritikken var likevel mer relevant for 25 år siden. Vi har hatt og vil fortsatt komme til å ha diskusjoner om hvilke strategier som bør velges. Nå som klimautfordringene har blitt bedre kjent i befolkningen, er det viktigere å jobbe for løsninger. Vi ønsker mer enn noensinne å få med oss folk på disse løsningene, både fordi vi tror på demokratiet , og fordi vi har mange medlemmer og miljøengasjerte folk som er interessert i å få vite hva de selv kan bidra med på kort sikt. 

Vi har mange med oss. Men motkreftene er fortsatt sterke. De som sier at vi ikke har råd til å betale for å ta vare på klimaet og miljøet, nøler ikke med å male fanden på veggen. De har nå også fått uventet selskap av en Aslak Sira Myhre. Slik han fremstår i skrift og tale i denne saken, tror jeg egentlig han kan bidra positivt for klimasaken. Hans emosjonelle og forvirrede angrep bør bidra til at enda flere forstår at miljøsaken er for viktig til å avfeies som en ny religion.