Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Uttrekk bærer frukter

Den indiske miljøvernministeren sier nei takk til en svært omstridt bauxittgruve i Orissa som gruveselskapet Vedanta ville bygge ut.  Dette er en stor seier for stammefolkene som bor i området, og en stor prinsipiell seier for alle oss som krever sterkere reguleringer av internasjonal gruveindustri. Selskapet ble utestengt fra oljefondet i 2007, og i begrunnelsen var dette et av prosjektene som etikkrådet viste til.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Den indiske miljøvernministeren sier nei takk til en svært omstridt bauxittgruve i Orissa som gruveselskapet Vedanta ville bygge ut.  Dette er en stor seier for stammefolkene som bor i området, og en stor prinsipiell seier for alle oss som krever sterkere reguleringer av internasjonal gruveindustri. Selskapet ble utestengt fra oljefondet i 2007, og i begrunnelsen var dette et av prosjektene som etikkrådet viste til.

 

Da fondet trakk seg ut ble det gitt en grundig begrunnelse på norsk  og engelsk. Stammefolkene som har opponert mot planene, gikk så langt som til å takke den norske ambassadøren i India for denne beslutningen  i 2007. De har brukt begrunnelsen, som ligger åpent ute på Finansdepartementets nettsider, som en del av dokumentasjonen på overtrampene overfor indiske myndigheter.
Aksjekursen til Vedanta falt kraftig på disse nyhetene. Indiske myndigheters beslutning bidrar til å skjerpe investorenes krav til selskapene - tar de hensyn til etisk og miljømessig risiko når de planlegger og bygger ut nye gruvefelt? Ingen finansfolk liker å tape penger, og de mest bevisste må nå kreve langt mer av selskapene for å sørge at de tar etiske hensyn.
For de som hevder at det å eie aksjer i et selskap er den mest effektive måten å få de til å endre praksis på, er gårsdagens beslutning en liten tankevekker. Etikkrådets vurderinger av selskapet ville ikke blitt offentlige dersom Vedanta fremdeles var en del av fondets portefølje. Stammefolkene ville neppe takket ambassadøren, og de kunne ikke brukt dokumentasjonen overfor indiske myndigheter. Det var mange andre faktorer med i bildet, men det er vanskelig å forstå at Norges Bank gjennom et aktivt eierskap overfor Vedanta skulle bidratt til en slik seier. Det ville jo også gått på bekostning av inntjeningen til fondet, eller ville det ikke det??

Jeg gleder meg til finansminnister Johnsen anerkjenner denne viktige prinsipielle seieren for oljefondets etiske arbeid. Kanskje han kan sende ut en pressemelding, inspirert av arbeidet med å påvirke Monsanto under overskriften: –Uttrekk virker! For tre år siden solgte vi oss ut av Vedanta, nå er selskapets uetiske gruveplaner stoppet for godt! Bildet av en etikkstolt Sigbjørn Johnsen må selvfølgelig flankere saken.