Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet kaster ut bosetter-aksjer

I fjor avslørte Norwatch at Oljefondet hadde investert i Africa-Israel Investments, som gjennom datterselskapet Danya Cebus Ltd bygger bosetninger på okkuperte Vestbredden. Nå er aksjene solgt. palestinabosetning_vestbredden_520-330
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I fjor avslørte Norwatch at Oljefondet hadde investert i Africa-Israel Investments, som gjennom datterselskapet Danya Cebus Ltd bygger bosetninger på okkuperte Vestbredden. Nå er aksjene solgt. palestinabosetning_vestbredden_520-330

Av Erik Hagen
Norwatch
Foto: Ammar Awad / Reuters. Bildet viser bosetningen Ma'aleh Adumim, som ble bygget av Africa Israel Investments.

I dag kunngjorde Finansdepartementet at Oljefondet har kastet begge de to israelske selskapene, samt et malaysisk skogsselskap fra sine porteføljer. De israelske selskapene ble kastet ut på grunn av sin byggeaktivitet på Vestbredden fordi de bidrar "grovt uetisk aktivitet", ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen.

Norwatch avslørte i fjor vår at Oljefondet hadde investert i i et selskap som bygger og finansierer bosetninger på okkupert palestinsk land. 31. desember 2008 var investeringen i Africa Israel Investments på 5,5 millioner kroner. Ett år senere var verdien på Oljefondets investering på 7,1 millioner kroner. Men nå er altså aksjene solgt, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet i dag.

Africa Israel Investments er morselskapet i et konsern med interesser innenfor eiendomsutvikling, infrastruktur og energi. Selskapet er majoritetsaksjonær i Danya Cebus, et entreprenørselskap involvert i oppføringen av bosettinger på okkupert, palestinsk område.

Oljefondets Etikkråd understreker at oppføringen av bosettinger på okkuperte områder representerer et brudd på IV Genève-konvensjon, konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, og at Statens Pensjonsfond - Utland (SPU/Oljefondet) dermed løper en uakseptabel risiko for å medvirke til krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner gjennom å investere i disse to selskapene.

- Etikkrådet baserer sin tilråding på at det internasjonale samfunn er samlet i sitt syn på at området øst for 1967-linjen er okkupert territorium og av denne årsak omfattes av IV Genève-konvensjon. Flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og en rådgivende uttalelse fra Folkerettsdomstolen i Haag har konkludert med at oppføringen av israelske bosettinger på okkupert palestinsk territorium er ulovlig etter denne konvensjonen. Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets tilråding og utelukker Africa Israel Investments og Danya Cebus fra fondets portefølje, sier finansminister Sigjørn Johnsen i pressemeldingen.

Oljefondets investeringer har vært plassert i Africa Israel Investments, mens Danya Cebus har tatt del i investeringsuniverset som et potensielt investeringsobjekt. Nå er både investeringen og inveseteringsmuligheten fjernet for de to selskapene.

Raserer regnskog
Samling Global ble kastet ut fordi selskapet har bidratt til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade av regnskogen i den malaysiske delstaten Sarawak og i Guyana.  SPU hadde aksjer til en verdi av drøyt 8,1 millioner kroner i Samling Global Ltd 31.12.2009.

Samling Global er en kjent internasjonal versting, og produserer tømmer, kryssfinér, finér og palmeolje. Etikkrådets undersøkelser dokumenterer ulovlig hogst gjennom det som synes å være omfattende og gjentatte brudd på konsesjonsvilkår, forskrifter og andre reguleringer i selskapets skogsdrift i Sarawak (Malaysia) og i Guyana.

Rådet baserer sin tilråding på feltundersøkelser  og analyser av satellittbilder og vurderinger av tilgjengelig offentlig informasjon. Etikkrådet har i sin vurdering lagt spesiell vekt på omfanget av ulovlig hogst, hvorvidt dette bærer preg av systematisk framferd og de miljøskader som oppstår når lover og regler ikke følges.

- Etikkrådet har vurdert Samling Global og konkludert med at selskapet gjennom sin skogbruksvirksomhet i regnskogen på Sarawak og i Guyana bidrar til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Jeg har derfor besluttet å følge rådets anbefaling og utelukke selskapet fra SPUs investeringsunivers, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.


Om Africa Israel Properties Ltd
Africa Israel Investments Ltd. som nå er kastet ut av Oljefondet, eier også 68% av aksjene i et annet selskap som heter Africa Israel Properites Ltd. Oljefondet beholder investeringen i dette selskapet som ifølge Etikkrådets tilrådning per 31.12.08 var verdt 1,2 millioner norske kroner. Africa Israel Properites Ltd. er et eiendomsselskap som eier og leier ut kontorlokaler og andre næringsbygg i Israel og Europa.

- Det er ikke fremkommet informasjon som tilsier at Africa Israel Properites Ltd. besitter eiendommer eller har annen virksomhet i de okkuperte områder, skriver Etikkrådet i sin tilrådning.

Tidligere i år solgte forøvrig også Danske Bank Africa Israel-aksjer, da som direkte følge av Norwatchs avsløringer.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!