Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljø- og klimaskadelig matutvikling

Kjøtt blir stadig billigere, mens prisen på grønnsaker øker. I samme periode har det vært en voldsom vekst i kjøttforbruket.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kjøtt blir stadig billigere, mens prisen på grønnsaker øker. I samme periode har det vært en voldsom vekst i kjøttforbruket.


•    Siden 1990 har prisen på kjøtt falt med 30 prosent (målt i 2010-kroner), mens prisen på grønnsaker har gått opp med 10 prosent, viser nye tall.*
•    Kjøttforbruket pr innbygger har i samme periode økt med over 45 prosent. Norsk kjøttproduksjon satte ny rekord i 2009, med en økning på 11.800 tonn fra året før. Det ble slaktet 71 millioner kyllinger (7,7 mill. flere enn året før) og litt over 1,5 millioner griser (26.000 flere enn året før).

Flere grunner til at redusert kjøttforbruk tjener miljøet.
•    Mindre kjøtt gir mindre forurensning og reduserte klimagassutslipp. Én kilo storfekjøtt gir 75 ganger høyere klimagassutslipp enn én kilo poteter. Kjøttproduksjon fører til klimagassutslipp fra hugging av skog til beiteland og fôrdyrking, fra drøvtyggere og fra gjødsling. Husdyrnæringen forårsaker globalt 18 prosent av de globale klimautslippene og næringen forbruker mer menneskemat enn den produserer.
•    Mindre kjøtt frigjør jordbruksareal. Vi får langt flere kalorier ut av samme areal med vegetarisk mat. Dermed blir det lettere å skaffe nok mat til hele verdens befolkning i en verden som rammes av klimaendringer, både i dag og i framtiden.
•    Kjøttproduksjon er også en betydelig kilde til vannforurensing og vannforbruk. Det går med 16.000 liter vann for å produsere én kilo biff.

mindre_kjttforbruk_frer_til_mindre_kraftfr_og_mindre_soyaimport
Én kilo storfekjøtt gir 75 ganger høyere klimagassutslipp enn én kilo poteter. 


Hva skal politikerne gjøre for å vri kostholdet over i en mer klimavennlig retning?

•    Vri subsidiene bort fra kjøttproduksjon og over på produksjon av grønnsaker og frukt. I dag er det mye større statlige subsidier til kjøttproduksjon enn til grønnsaksproduksjon. Denne subsidieringen må snus på hodet – i favør av grønnsaksprodusentene.
•    Legg ned Opplysningskontoret for kjøtt som bruker 60 millioner hvert år for å fremme økt kjøttforbruk i Norge – stikk i strid med helsefaglige råd. Staten sikrer finansiering av denne kjøttreklamen gjennom ”omsetningsavgiften”.
•    Full moms på kjøtt. Pris påvirker forbruksmønsteret vårt betydelig. Prisutviklingen burde vært stikk motsatt av dagens. Derfor krever vi full moms på kjøtt. Den kan innføres av finansministeren allerede i statsbudsjettet for 2011 som departementet hans nå er i ferd med å ferdigstille.


Kjøttforbruk i Norge, inklusive kjøttbiprodukter og grensehandel. Kg per innbygger per år
1959 1979 1989 1999 2007 2008 2009**
37,6 55,0 54,1 64,9 79,4 80,5 79,1
**Foreløpig tall for 2009. Helsedirektoratets statistikk ble utarbeidet før slakt-statistikken for 2009 var ferdig, og kan derfor være litt for lavt. Grunnen til at kjøttforbruket flatet ut i 2009 er sannsynligvis at forbrukerne var litt forsiktige pga. finanskrisen. Men den langsiktige veksten er entydig, og de underliggende faktorene (fallende realpris, både absolutt og sammenlignet med annen mat, kombinert med høyere real-lønninger) tilsier fortsatt vekst i kjøttforbruket så snart usikkerheten gir seg.

*Realprisendring:
Nominell prisendring justert for inflasjon. Definert som endring i SSBs konsumprisindeks på enkeltvarer eller –varegrupper delt på SSBs gjennomsnittlige konsumprisindeks for alle varer (KPI Totalindeks).

Kilder:
SSB: Statistikkbanken Tabell 03014: Konsumprisindeks. Omregnet til realpris av John Hille.
SSB: Slakteristatistikk m/tabeller: www.ssb.no/slakt
Helsedirektoratet 2010: Utviklingen i norsk kosthold 2009, tab. 2.37. www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/utviklingen_i_norsk_kosthold_2009___stor_utgave_698074

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!