Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kur mot neste finanskrise

Den globale finanskrisen ble møtt med titalls milliarder i økte offentlige investeringer og garantier til bankene i Norge. Det ser ut til at Norge slipper unna massearbeidsledighet og nedgangstider i denne omgang. Men neste gang vi opplever kraftig børsfall og økonomisk depresjon, bør kanskje politikerne heller la seg inspirere av sine egne tiltak mot klimakrisen? Her følger ti forslag til hvordan det kan gjøres:

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Den globale finanskrisen ble møtt med titalls milliarder i økte offentlige investeringer og garantier til bankene i Norge. Det ser ut til at Norge slipper unna massearbeidsledighet og nedgangstider i denne omgang. Men neste gang vi opplever kraftig børsfall og økonomisk depresjon, bør kanskje politikerne heller la seg inspirere av sine egne tiltak mot klimakrisen? Her følger ti forslag til hvordan det kan gjøres:

1.    Sett av seks millioner kroner årlig og to entusiastiske prosjektledere til en holdningskampanje. Med et nytt nettsted, www.næringsløftet.no flankert med tiltaket ”Lyden av et næringsvennlig Norge” vil økonomien nok ta seg opp igjen.
2.    Be bedriftene om å ta et utvidet samfunnsansvar ved å anstrenge seg hardere for å få opp lønnsomheten. Be også folk flest om å skape mer sysselsetting i hverdagen.
3.    Gi først noen mindre avgiftslettelser for å minske krisen. Hvis de virker, fjern dem, slik at statens inntekter ikke trues.
4.    Be LO og NHO administrere en sertifiseringsordning kalt Pengefyrtårn. Sertifikatet gis til bedrifter som har laget gode handlingsplaner for å øke inntjeningen.
5.    La Norges viktigste rolle være å utvikle ny teknologi som kan gi arbeidsplasser en gang i framtiden. Størst vekt må være på de næringene som skapte den økonomiske krisen.
6.    Få med alle partiene unntatt Frp på et forlik. Dersom ledigheten når 40 prosent, bør partiene klare å bli enige om at den minst skal reduseres med fem prosent innen 2020.
7.    Gjennomfør arbeidsmarkedstiltakene i land med lavere lønnsnivå enn i Norge. Det vil være langt mer kostnadseffektivt enn å få nordmenn i jobb.
8.    Ikke sett i verk noen tiltak for økt sysselsetting med mindre du er hundre prosent sikker på at det ikke fins andre tiltak som er billigere.
9.    Etabler et langsiktig mål om full sysselsetting i 2050. Etter forhandlinger med opposisjonen på Stortinget, fremskynd målet til 2030.
10.    Gjenta så ofte som mulig at ”Regjeringen har verdens mest ambisiøse politikk for å motvirke krisen”. Når disse tiltakene er på plass, vil sannsynligvis alle de økonomiske indikatorene fortsette å peke nedover, massearbeidsledigheten vil gripe om seg, og bedrifter vil legges ned i stadig høyere tempo. Trøsten er at befolkningen likevel ikke tror på krisen, fordi regjeringen ikke gjør noe særlig for å motvirke den. Da kan det jo ikke være så alvorlig.