Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mer handel og økt forbruk kan bidra!

Appell holdt på Fairtrade dagen 8. mai 2010

Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon. Vi arbeider for en rettferdig fordeling av jordens goder – og ønsker å representere alle nordmenn som ønsker en ny samfunnskurs. Framtiden i våre hender har 22 500 medlemmer og øker jevnt og trutt. Men vi vil være uavhengige av næringsliv og offentlige prosjektmidler, og trenger derfor enda flere medlemmer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Appell holdt på Fairtrade dagen 8. mai 2010

Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon. Vi arbeider for en rettferdig fordeling av jordens goder – og ønsker å representere alle nordmenn som ønsker en ny samfunnskurs. Framtiden i våre hender har 22 500 medlemmer og øker jevnt og trutt. Men vi vil være uavhengige av næringsliv og offentlige prosjektmidler, og trenger derfor enda flere medlemmer.

Hensynet til natur, klima og fattiges utvikling er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi jobber for at myndigheter og næringsliv legger forholdene til rette slik at folk kan gjøre grønne og etiske valg. Vi har snakket om redusert forbruk i mer enn 30 år. På en måte har jo dette vært feilslått, forbruket øker jo stadig. Derfor er det fint i dag å kunne oppfordre dere til å øke forbruket.

 

Øk forbruket av Fairtrade produkter! Hvorfor? Det gir en lønn å leve av for produsentene, en garantert minstepris. Fairtrade utfordrer en verdenshandel basert på lave lønninger, markedsmakt til de rikeste og ulik informasjonstilgang, m.m. Verdenshandelen skjer i økende grad slik at risikoen for lave priser, feilslåtte avlinger, klimaendringer, osv, skyves nedover i leverandørkjeden. Jo lenger ned man kommer, jo verre er ofte arbeidsforholdene og jo større er fattigdommen. Vi ser gjerne at du kjøper flere produkter fra 3. verden. Av importører og selgere i Norge bør du kreve at produksjonen skjer på en miljømessig forsvarlig måte, og at den tar hensyn til arbeidernes rettigheter, deres krav på en lønn å leve av, osv. Eksempel: Det er en god idé å spise kjøtt fra Namibia. Selv om Norge produserer kjøtt selv, er det ikke gitt at det er best for fattige i tredje verden at vi gjør det i så stort monn som i dag. Det er ikke slik at de fattige tjener på at vi ikke vil importere det de kan produsere. 

Vi bør selvsagt arbeide for at det kommer Fairtrade-kjøtt til norske forbrukere. Vi ønsker ikke at Fairtrade skal bidra til å fange fattige afrikanere i en evig økonomisk felle hvor de bare får selge og konkurrere med varer som bare kan produseres i tropene. De kan utmerket godt konkurrere på en rekke produkter som også lages i vår del av verden.
Roser er et godt eksempel. Norske produsenter merker at de ikke kan levere samme kvalitet til en pris som kan konkurrere med afrikanske. Dette er selvsagt bra for afrikanere som får et nytt og viktig levebrød, og det er heller ingen ulempe for miljøet! Norge er ikke spesielt godt egnet til roseproduksjon. Vi må be om, og selv være villige til å betale for, at importører og kjeder sørge for at etiske regler følges og kontrolleres. Framtiden i våre hender vil også at du skal øke det grønne forbruket ditt. Kjøp gjerne økologisk mat som er dyrket med omsorg for naturen, kjøp miljøvennlige klær, elektrisk bil eller sykkel som kan erstatte bilen på vei til jobben, kjøp pelletskaminer og varmepumper. Betal ekstra for miljøvennlig strøm, betal for klimaprosjekter i sør, osv. 

Da jeg ble med i miljø- og solidaritetskampen for tjue år siden var det mange av disse varene og løsningene som ikke fantes. Fairtrade kaffe var bare for særinger, smakte dårlig og kostet skjorta. I dag har disse produktene blitt billigere og som regel er kvaliteten bedre enn på vanlige produkter. I hvert fall for oss som mener kvalitet også handler om arbeidsforhold og miljø for mennesker som lager varene. Løsningene på mange av problemene vi er opptatt av fins, enten det heter klima, miljøgifter eller fattigdomsbekjempelse. 

Vi må kreve handling fra politikerne. Men tro ikke at de kan fikse alt. De er vel så opptatt av å bevare verden slik den er, enn å endre kursen kraftfullt, slik vi må nå. Vi som forbrukere må derfor bruke vår makt og kjøpe de produktene som løser problemene. Ikke minst de store forbrukerne, slik som arbeidsplassen din eller borettslaget ditt eller bydelen du bor i. Etter hvert som flere og flere store og små gjør dette vil det kommer flere riktige produkter på markedet, til slutt er bedrifter og næringer som ikke leverer slike produkter borte. Vips, borte, som en skrivemaskinprodusent eller en produsent av ozonødeleggende spraybokser. 

Bruk denne makten, skrem næringslivet slik at det leverer varer som kan redde verden. Da kan vi få et næringsliv som tjener penger på å nettopp det. I dag er det dessverre mye å tjene på å appellere til kortsiktighet og griskhet. Ikke la deg lure. Du har både råd og mulighet til å bidra til en bedre verden.