Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bryter trolig ikke USA-sanksjoner

Seadrill er registrert på New York-børsen, men bryter trolig ikke de strenge amerikanske handelssanksjonene mot Burma. Likevel vekker boreoppdragene oppsikt hos ledende amerikansk etikk-investor.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Seadrill er registrert på New York-børsen, men bryter trolig ikke de strenge amerikanske handelssanksjonene mot Burma. Likevel vekker boreoppdragene oppsikt hos ledende amerikansk etikk-investor.

new_york_stock_exchange_520-330
Av Erik Hagen
Norwatch
Foto: www.sxc.hu

– Mulige Burma-engasjementer, særlig i olje- og turist-industrien, er blant forholdene vi vurderer når vi investerer i et selskap, sier analytiker Paul Bugala i Calvert Asset Management til Norwatch.

Calvert er en av de største aktørene som på det amerikanske markedet markedsfører samfunnsansvarlige investeringer.

– Det er noen land hvor det å spille en økonomisk rolle i å støtte en regjering som begår overgrep er av stor bekymring for oss. Burma er ett av disse landene, sier han til Norwatch.  

Bugala sier at flere selskaper ikke er tatt med i deres fond fordi de har operasjoner i landet.

Tvilsomt brudd
Selv om Seadrills Burma-engasjement vil vekke oppsikt hos etiske investorer på det amerikanske markedet, er det lite sannsynlig at selskapet har brutt med de omfattende sanksjonene i Burma.

USA har omfattende handelssanksjoner rettet mot næringsliv i landet – langt grundigere enn den hva den norske regjeringen har innført. Å investere i diktaturet er forbudt etter amerikansk lov. Dette vil sannsynligvis ikke ha konsekvenser for New York-noterte Seadrill, som Norwatch tok på fersken i Burma tidligere denne uken.

For å omfattes av det amerikanske lovverket, må to kriterier oppfylles. For det første må selskapet regnes som en amerikansk juridisk person. Det er ikke Seadrill, som formelt er registrert på Bermuda. Styret består i tillegg av ikke-amerikanske statsborgere.

– Skal man omfattes av sanksjonene, er det avhengig av hva slags forbindelse det er mellom USA og selve kontrakten i Burma. Det er ikke tilstrekkelig å bare være notert på New York-børsen, sier en talsperson i det amerikanske finansdepartementet til Norwatch etter å ha sjekket opp med departementets eksperter på Burma-sanskjoner.

Bare boring
Det andre kriteriet er om boring medfører et brudd på USAs Burma-sanksjoner. USA forbyr blant annet all samhandel, finansielle transaksjoner, og alle nye investeringer i Burma.

Myndighetene definerer ”nye investeringer” som en kontrakt ”som innebefatter økonomisk utvikling av ressurser (inkludert natur-, jordbruks-, kommersielle, finansielle, industrielle og menneskelige ressurser) i Burma”, står det i et faktaark som det amerikanske finansdepartementet har utarbeidet.

Ifølge den amerikanske organisasjonen EarthRights International, som blant annet har brakt amerikanske selskaper til retten for brudd på menneskerettighetene i Burma, er det ikke entydig at riggselskaper med boreoppdrag omfattes av sanksjonene.

– Normalt vil nok ikke et slikt tjenesteoppdrag omfattes av sanksjonene. Men det er et komplisert lovverk, med mange unntak, så dette er det opp til myndighetene å eventuelt vurdere, sier Paul Donowitz til Norwatch.


FAKTA
-USA har hatt omfattende sanksjoner mot Burma siden 20. mai 1997.
-Seadrill er registrert på New York-børsen, men dette er sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å omfattes av sanksjonene.
-Det amerikanske oljeselskapet Chevron er en stor operatør i Burma, men signerte sin avtale i landet før sanksjonene ble innledet. Sanksjonene hadde ikke tilbakevirkende kraft da de ble inngått, og de som allerede var i Burma skulle få bli.
-Også i andre land, som Iran og Cuba, har USA langt strengere sanksjoner enn europeiske land. Særlig har Statoils Iran-engasjementer vekket harme i USA.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!