Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bli smartere

De flyreisende opplever usikre dager. Min egen flytur til Bergen på fredag ettermiddag henger i en tynn tråd, men jeg er relativt sikker på å komme hjem igjen på søndag med NSB. For bedrifter og næringslivet må viktige møter og konferanser avlyses. Men askeskyene bør fremskynde en teknologisk oppdatering.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

De flyreisende opplever usikre dager. Min egen flytur til Bergen på fredag ettermiddag henger i en tynn tråd, men jeg er relativt sikker på å komme hjem igjen på søndag med NSB. For bedrifter og næringslivet må viktige møter og konferanser avlyses. Men askeskyene bør fremskynde en teknologisk oppdatering.

Penger og tid kan spares, klimagassutslipp kan kuttes og ansattes livskvalitet vil heves. Timer i stedet for døgn vil gå med til møter. Kuren heter videokonferanseutstyr.

Hvorfor har ikke næringslivet og det offentlige oppdaget denne smartere måten å dekke møtebehovet på? Det er nødvendig å dempe forbruket av miljøskadelig transport, sektoren øker stadig sine utslipp. Det mest effektive er å redusere behovet for reising. I fjor utarbeidet ECON rapporten ”IKT og klimagassutslipp” for Fornyings- og Administrasjonsdepartementet. I 2008 gjennomførte statsansatte reiser tilsvarende 13 000 ganger jorda rundt. En grønn investering i videokonferanseutstyr ville betale seg allerede første året. Hvis en av fem flyreiser erstattes med videomøter spares atmosfæren for utslipp på 28 300 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 11 000 biler i ett år. Staten ville dessuten spart 173 årsverk og totalt 327 millioner kroner per år. Hva sier vår hardt pressede samferdselsminister?