Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lofoten og Vesterålen gir 500 millioner tonn CO2

Betydelige miljøskader ved ulykker, nyoppdagete korallrev, sårbare og utrydningstruede fuglebestander, stressede fiskebestander – det er mange grunner til å være i mot oljeutvinningen utenfor Lofoten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Betydelige miljøskader ved ulykker, nyoppdagete korallrev, sårbare og utrydningstruede fuglebestander, stressede fiskebestander – det er mange grunner til å være i mot oljeutvinningen utenfor Lofoten.

Av Gunnell Sandanger

Fremfor alt vil utvinningen bidra til økte klimagassutslipp. Det er sterke interesser som vil at vi, som har tjent oss rike på fossil energi og nå har blant de høyeste utslipp per person i verden, skal åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Fagrapportene som er lagt frem i midten av april viser at klimaendringene vil føre til endringer i økosystemet i området. Konsekvensene av disse endringene er ikke klarlagt. Samtidig vil utvinning i Lofoten og Vesterålen være nok et fossilt bidrag til de pågående klimaendringene.

oljeplattform_istock490
Utvinningen av Olje i Lofoten og Vesterålen vil føre til utslipp av over 500 millioner tonn CO2. (Foto: istock)


500 millioner tonn CO2
Oljedirektoratet la 16. april frem sine scenarier for hvor mye olje de mener skjuler seg i området og estimerer at de kan få opp 202 millioner Sm3 (standard kubikkmeter) oljeekvivalenter eller nærmere 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette er et lavere tall enn de tidligere har anslått.

- Dersom de lykkes i å utvinne så mange fat olje innebærer det utslipp på over 500 millioner tonn CO2* fra bruken av den. Dette tilsvarer Norges utslipp i ni og et halvt år, sier Hermstad. Det er få oljeressurser i forhold til hva oljenæringen håpet på på forhånd, men store utslipp for kloden.

Det er i de områdene som regnes som mest sårbare (Nordland VI) at direktoratet regner med de største funnene ligger. 

Scenario x - tallmagi
Oljedirektoratet forklarte på lanseringen av deres rapport at det er 95 prosent sjanse for å få utvunnet mer enn 73 millioner Sm3 oljeekvivalenter, og 5 prosent sjanse for å utvinne over 370 millioner Sm3 oljeekvivalenter i området. Utfra dette antar man at det mest sannsynlige er 202 millioner Sm3 oljeekvivalenter verdt 500 milliarder kroner. Oljenæringen hadde på forhånd håpet på nesten tre ganger så mye olje og gass i området. Det er muligens derfor Oljedirektoratet valgte å lansere et ekstra scenario utover de fire scenariene som var faglig begrunnete, nemlig scenario X, et drømmescenario hvor man finner mer ressurser og dermed mer penger.

Scenario X krever mye mer penger til utbygging enn de andre scenariene. Dette skal også resultere i nesten tre ganger så høye inntekter fra utvinningen i området ifølge direktoratet.

- Dette er forunderlig tallmagi. Først lager man fire forskjellige scenarioer basert på seismiske undersøkelser og den faglige kunnskapen man har, og når selv ikke det beste av disse lever opp til forventningene, velger direktoratet å finne på et nytt scenario, sier Hermstad.

Før lanseringen av fagrapportene gikk LO, Norsk industri og Norges rederiforbund ut og sa at det må gjennomføres en konsekvensutredning. En konsekvensutredning er i praksis en åpningsprosess for oljeboring.

- Det er forstemmende at LO og Norsk industri viser seg som så konservative og fossile. Evner de ikke å tenke seg en framtid uten utslipp fra fossile næringer? spør Hermstad.

- Å redusere utvinningen av olje og gass er det viktigste vi kan gjøre for å stanse Norges bidrag til klimagassutslipp og for å legge om samfunnet fra en fossil oljesvart økonomi til en framtidsrette fornybar økonomi, sier Hermstad.

*Beregning av utslippene fra estimerte Petroleumsressurser

Estimat 202 millioner Sm3 o.e.
36 % 73 millioner Sm3 o.e. gass
64 % 129 millioner Sm3 o.e. olje
Utslippsfaktorer, tonn CO2 per Sm3 oljeekvivalenter
Gass 2,34 t/CO2/Sm3
Olje 2,66 t/CO2/Sm3
Utslipp fra utvinning Lofoten og Vesterålen
170 millioner tonn CO2 gass
344 millioner tonn CO2 olje
Totale utslipp 514 millioner tonn CO2

Estimat 202 millioner Sm3 o.e.

36 % 73 millioner Sm3 o.e. gass
64 % 129 millioner Sm3 o.e. olje

Utslippsfaktorer, tonn CO2 per Sm3 oljeekvivalenter
Gass 2,34 t/CO2/Sm3

Olje 2,66 t/CO2/Sm3


Utslipp fra utvinning Lofoten og Vesterålen

170 millioner tonn CO2 gass

344 millioner tonn CO2 olje
Totale utslipp 514 millioner tonn CO2


Utslipp i Norge


53,8 millioner tonn CO2-ekv per år

9,6 år med utslipp

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!