Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

21 mistet livet i fabrikkbrann

Bangladesh' tekstilindustri er en farlig affære - over 230 dødsfall har inntruffet det siste tiåret. Regjeringen i landet må sikre at en slik dødsbrann ikke skjer igjen. Vestlige klesselskaper har også et ansvar for at arbeidernes liv og helse beskyttes.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bangladesh' tekstilindustri er en farlig affære - over 230 dødsfall har inntruffet det siste tiåret. Regjeringen i landet må sikre at en slik dødsbrann ikke skjer igjen. Vestlige klesselskaper har også et ansvar for at arbeidernes liv og helse beskyttes.
10-03-02-Garib_and_Garib
Restene etter den fatale brannen som kostet 21 arbeidere livet. Foto www.cleanclothes.org


Fatal brann
Det var den 25. februar at fabrikken Garib & Garib begynte å brenne. Dette var annen gang i løpet av et halvt år. Brannen antas å ha oppstått på grunn av en elektrisk kortslutning i annen etasje av den syv etasjer høye fabrikken. Brannen spredte seg raskt til andre etasjer hvor lettantennelige tekstiler dannet en tykk sort røyk som kvelte arbeiderne. De kunne ikke komme seg ut fordi rømningsveiene var låste og hauger med tekstiler blokkerte trappene. Fabrikkens brannslukkingsutstyr var ifølge brannvesenet ”bortimot ubrukelig” og ifølge opplysninger ante sikkerhetsvaktene ved fabrikken ikke hvordan brannslanger og -slukkere skulle brukes.

Villedende kontroller

Det er meget urovekkende at H&M nekter for at det har vært problemer med sikkerheten i fabrikken. H&M oppgir at deres kontroll ved Garib&Garib i oktober 2009 viste et godt nivå på sikkerhetstiltakene, blant annet brannslukningsutstyr og sikre rømningsveier.

Arbeiderrettighetsorganisasjoner, herunder Rene klær, har i mer enn et tiår rettet hard kritikk mot mangelfullt kontrollsystem som ikke klarer å avdekke kritikkverdige forhold. Nødutganger hjelper lite så lenge de blokkeres av esker eller annet. Brannslukkingsutstyr er verdiløst hvis ingen vet hvordan det skal brukes. Forutsetningen for en trygg arbeidsplass og daglig kontroll er at arbeiderne involveres, og helst gjennom egne fagforeninger.

Utilstrekkelig erstatning

I forrige uke fikk familiene til de døde arbeiderne 200 000 Taka (16 800 kroner) i erstatning og de skadede arbeiderne har blitt sendt til ulike sykehus. Dette er nødvendige, men langt fra tilstrekkelige tiltak og familiene til både døde og skadede trenger en langt høyere kompensasjon for å sikre framtiden. Dessuten trenger arbeiderne som ikke ble ofre for brannen, lønn for mars måned imens fabrikken holdes lukket for opprydding.

Kampanjen Rene klær har kontaktet europeiske og amerikanske klesselskaper som kjøper varer fra den brannherjede fabrikken. H&M sier de samarbeider med en annen kjøper, Terranova fra Italia, om økonomisk erstatning for ofrene og deres familier. Dette er positive signaler og alle selskaper anmodes nå å gjøre det samme og å samarbeide med fagforeninger for å sikre arbeidernes interesser.

Åpenhet er nødvendig
Brannen ved denne fabrikken og mange andre viser at det ikke finnes noen unnskyldning for at de kontrollrapportene som klesselskapene bestiller holdes hemmelige. Kravet til mer gjennomsiktighet og til at selskapene og fabrikkledelsen må holdes ansvarlige overfor arbeiderne vil øke i tiden framover.

Hvem har ansvaret?

Det tragiske med denne brannen er at den var mulig å unngå, samtidig som den var bortimot forutsigbar. Vårt internasjonale nettverk og fagforeninger I Bangladesh har gjentatte ganger krevd en gjennomgang av sikkerheten i alle fabrikker i landet. Til dags dato har verken bransjeorganisasjonen i Bangladesh (BGMEA) eller kjøperne, de store kleskjedene, satt i verk tiltak som hadde kunnet føre til en forbedring.

Klikk her for å signere brevet til H&M, ledelsen i fabrikken, bransjeforeningen og til Bangladesh' regjering!  Send Rene klær sin lynappell  - en kjapp og viktig handling!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!