Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NHO: -Mandatet er ikke ferdigspikret

Mandatet for en Veritas-evaluering av fiskeoljeimport fra Vest-Sahara er ennå ikke avgjort, sier NHO. Det er dermed uklart hvem Veritas skal snakke med når de ankommer det okkuperte området.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mandatet for en Veritas-evaluering av fiskeoljeimport fra Vest-Sahara er ennå ikke avgjort, sier NHO. Det er dermed uklart hvem Veritas skal snakke med når de ankommer det okkuperte området.

vestsahara_fiskebaater_el_aaiun_520-330
Av Erik Hagen
Norwatch
Foto (Maria Fonfara): I El Aaiun havn ligger fiskebåter og losser av fangst.


Norwatch skrev tidligere i dag at GC Rieber, som ledes av NHO-president Paul-Chr. Rieber, nå har bestilt en vurdering fra Det Norske Veritas (DNV) for å gjennomgå selskapets operasjoner i okkuperte Vest-Sahara.

NHO-direktør John G. Bernander kaller avgjørelsen om å hyre inn DNV for ”klok”, og sier at NHO er tilfreds med selskapets ønske om en uavhengig vurdering.

– Jeg forutsetter at GC Rieber Oils vil trekke de riktige konklusjoner når DNVs rapport foreligger, skriver Bernander i en pressemelding om GC Riebers fiskeoljeimport.

Men det ennå uklart hva DNV egentlig har fått i oppdrag å etterforske i Vest-Sahara. Folkeretten i området er komplisert, og uttalelser fra NHO og GC Rieber tyder på at DNV kan komme til å reise ned med et mandat som strider med UDs tolkning av folkeretten i området. En folkerettsekspert antyder at rapporten kan bli verdiløs dersom de får i oppdrag å undersøke bosetteres arbeidsplasser.  

Men nå sier NHOs kommunikasjonssjef i NHO, Rune Nøstvik til Norwatch at mandatet for DNV-oppdraget ennå ikke er spikret.

– Prosessen med å lage mandatet for DNVs oppdrag er ikke ferdig. Konsekvenser av undersøkelsen er det for tidlig å si noe om. Hva som legges inn i mandatet vil GC Rieber svare på, skriver Nøstvik i en epost til Norwatch.

Spørsmålet er også hvordan NHO kunne gi grønt lys for en DNV-vurdering så lenge UDs signaler er såpass klare på at norske selskaper ikke skal operere i området.

– Det er korrekt at NHO anbefaler sine bedrifter å følge UDs anbefalinger. GC Rieber Oils har i sin argumentasjon lagt til grunn at virksomheten er i samsvar med lokalbefolkningens interesser. Vi synes saken er etisk vanskelig og har derfor i samråd med GC Rieber Oils bedt om at DNV gjør en vurdering av GC Rieber Oils engasjement i området. GC Rieber Oils vil kunne svare på detaljer rundt denne rapporten og når den foreligger.

– Bernander er sitert i pressemeldingen på at DNV-vurderingen er ”uavhengig”, hva legger NHO i det?


– GC Rieber Oils har valgt å gå ut til en ekstern stiftelse som ikke har binding til noen av partene. Det norske Veritas, som er en uavhengig stiftelse, vil foreta sine egne undersøkelser, sine egne vurderinger og dra sine egne konklusjoner. Med andre ord en uavhengig vurdering.  

– DNV vil vel jobbe med utgangspunkt i en oppdragsbeskrivelse – som er laget av Rieber Oils?


– Alle detaljer rundt rapporten må rettes til GC Rieber Oils.

”Lokalbefolkning”
Norwatch har etterspurt en oppdragsbeskrivelse fra GC Rieber for hva det er DNV skal lete etter, og venter på svar.

– Hvordan, hvor og når de skal gjøre sitt vurderingsarbeid, er opp til DNV og ikke noe vi rår over, skriver administrerende direktør i GC Rieber Oils, Arne Alnæs, til Norwatch.

– Det Norske Veritas er bedt om å evaluere og gi sin vurdering av hvorvidt vårt engasjement i Vest-Sahara kommer lokalbefolkningen til gode. Vår oppfatning er at den gjør det, og det er også årsaken til at vi har opprettholdt vår virksomhet i området i 15 år. Nå vil vi få en objektiv tredjepart til å vurdere forholdene, skriver Rieber.

Spørsmålet er om DNV vil ha som utgangspunkt de folkerettsvurderinger som FN og UD har forsvart, nemlig det saharawiske folks ønsker og interesser. UDs frarådning legger til grunn en FN-vurdering fra 2002, som uttrykker at næringslivsaktiviteter i Vest-Sahara må være i henhold til ”ønskene og interessene til folket i området”.

Men fra kommunikasjonen med NHO og GC Rieber så langt framkommer det bare at mandatet vil være å undersøke hvordan virksomheten ”kommer lokalbefolkningen til gode”. Dette kan innebefatte bosetteres situasjon – samtidig som saharawi-representanter aldri vil bli tatt med på råd.

Nøstvik sier at NHO har ikke tatt stilling i spørsmålet om de er enige i FN/UDs eller GC Riebers tolkning av folkeretten.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!