Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NHO-president ber Veritas ignorere UDs politikk

NHO-presidenten som importerer fiskeolje fra Vest-Sahara ber om en DNV-vurdering av Vest-Sahara-handelen. Mandatet for analysen ignorerer grunnlaget for UDs frarådning mot handelen, og tar utgangspunkt i gal oppfatning av folkeretten, ifølge jurister.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NHO-presidenten som importerer fiskeolje fra Vest-Sahara ber om en DNV-vurdering av Vest-Sahara-handelen. Mandatet for analysen ignorerer grunnlaget for UDs frarådning mot handelen, og tar utgangspunkt i gal oppfatning av folkeretten, ifølge jurister.


vest-sahara_fiskeolje_kbfish_520-330
Av Erik Hagen
Norwatch
Foto (www.berserk-productions.no): Rieber Oils leverandør i okkuperte Vest-Sahara, KB Fish.


Les også: NHO: -Mandatet er ikke ferdigspikret

Utenriksdepartementet fraråder norske bedrifter å handle med varer fra Vest-Sahara for å forhindre norske bidrag til folkerettsbrudd i Vest-Sahara. Likevel deltar flere norske bedrifter i den omstridte handelen. NRK Brennpunkt handlet tirsdag om at fiskeoljeimportøren GC Rieber kjøper inn fiskeolje fra Vest-Sahara, en handel Norwatch omtalte allerede i 2006.

GC Rieber ledes av NHO-president Paul-Chr. Rieber, som nå har bestilt en vurdering fra Det Norske Veritas (DNV) av operasjonene i Vest-Sahara. Men hva DNV egentlig skal undersøke, kan vise seg å bli en komplisert sak.

Ifølge NHO har DNV fått i oppdrag å finne ut hvordan virksomheten kommer ”lokalbefolkningen til gode”. Hvis dette stemmer, kan DNV ende med å ignorere UDs juridiske analyse. Sluttrapporten kan risikere å se på suksessen ved sysselsetting av marokkanske bosettere i det okkuperte landet. En ledende folkerettsekspert på temaet, portugiseren Pedro Pinto Leite, kaller en slik DNV-vurdering verdiløs.

Selv-bestemmelse
Det er to forhold som må ligge til rette for at naturressurs-aktiviteter i okkuperte Vest-Sahara skal være i tråd med folkeretten. For det første må det saharawiske folk være konsultert, og for det andre må aktivitetene komme det saharawiske folk til gode. Dette understreket FNs jurister i 2002. EU-jurister påpekte det samme i en nylig vurdering om fisket i området.

Dette dobbelte aspektet, som omfatter både ønsker og interesser, gjelder fordi det saharawiske folk har rett til selvbestemmelse over Vest-Sahara. Retten er slått fast i over 100 FN-resolusjoner, og bekreftet av den Internasjonale Domstolen i Haag.

Men i en pressemelding på NHOs hjemmesider denne uken kommer det fram at NHO-president Paul-Chr. Rieber har en annerledes oppfatning av saharawienes rettigheter enn det FN har konkludert med.

Rieber Oils vurderer at når virksomheten kommer lokalbefolkningen til gode så kan de fortsette næringsvirksomhet i området”, står det i meldingen fra NHO.

På bakgrunn av denne oppfatningen, har NHO-presidentens konsern, GC Rieber, nå gitt DNV i oppdrag å finne ut om handelen ”kommer lokalbefolkningen til gode”.

Norwatch venter på oppklaringer fra GC Rieber om nøyaktig innhold i mandatet, men NHOs kommunikasjonsdirektør Elisabeth Evjen bekrefter overfor Norwatch at DNV har dette som mandat. Ifølge Evjen har DNV allerede påtatt seg jobben, og skal reise til Vest-Sahara.

Dette vekker hoderisting hos folkerettseksperter Norwatch har snakket med.

- Verdiløs studie
- Om det stemmer at DNV er gitt et slikt mandat, vil rapporten deres bli ganske verdiløs, sier Pedro Pinto Leite, portugisisk-nederlandsk jurist som har fulgt selvbestemmelsesspørsmålet i Øst-Timor og Vest-Sahara i over tretti år.

Pinto Leite er generalsekretær i organisasjonen International Platform of Jurists for East Timor, og redaktør av den eneste jus-boken om Vest-Sahara som er skrevet. Han påpeker at man med et slikt mandat ikke vil kunne avdekke noe som kan renvaske det norske næringslivet i Vest-Sahara, verken fra et folkerettslig eller etisk perspektiv.

- For det første ignorerer et slikt mandat saharawienes rett til å bli konsultert. For det andre er det sentrale ordet ”folk” byttet ut med ”lokalbefolkning”. Dette er to relativt pinlige feiltolkninger av folkeretten i Vest-Sahara, sier Pinto Leite til Norwatch.

Hans Morten Haugen, folkerettsekspert og førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, er like forundret. Haugen vant fagbokprisen i 2008 for en lærebok i internasjonale og globale studier.

- Ordene ’lokalbefolkning’ og ’folk’ er to vidt forskjellige ting. Det er uten tvil det saharawiske folk (’peoples’), ikke lokalbefolkningen (’inhabitants’), som må tjene på dette. At DNV skal undersøke hvordan ’befolkningen’ tjener på Norges-handelen, vil omfatte marokkanske bosettere. Og det er ikke uten videre uproblematisk, skriver Haugen i en epost til Norwatch.

Haugen viser til de årlige FN-resolusjonene om ’Economic and other activities which affect the interests of the peoples of the Non-Self-Governing Territories’.

– Selv om ett av avsnittene i disse resolusjonene faktisk bruker uttrykket ’inhabitants’ framgår det klart at det er det ikke-selvstyrte folket som er gitt eiendomsrett til ressursene og at det er deres interesser som skal sikres, skriver han.

Også Haugen påpeker at en analyse av handelen er nødt til å ta i betraktning hva representantene for saharawiene mener. Men disse aspektene er med all sannsynlighet altså DNV fritatt fra å undersøke når de skal på Vest-Sahara-tur.

Det er nettopp på grunn av disse vanskelige folkerettslige aspektene at UD ber selskaper om å holde seg vekk fra det fiskerike territoriet.

Lederen av Foreningen for Saharawier i Norge, Sidahmed Salem Brahim, spør seg hva hensikten er for at DNV skal gjøre dette oppdraget.

– NHO-presidentens selskap skyver UDs frarådning under teppet. Deretter bestiller de sin egen DNV-vurdering basert på deres egen forståelse av folkeretten. Det er vanskelig å se at dette gjøres av andre grunner enn å renvaske Rieber. Sånn det er nå, er konklusjonen gitt på forhånd, og den uetiske importen til Norge vil fortsette, sier Salem Brahim.

Han forventer at DNV også reiser til flyktningleirene i Algerie for å snakke med representantene for saharawiene. Selv er Salem Brahim fra byen El Aaiun i okkuperte Vest-Sahara, der hvor Rieber får deler av sin fiskeolje fra.

- Det er godt mulig at Rieber handler med gode intensjoner, men problemet i Vest-Sahara er komplekst. Det beste er å holde seg vekk inntil konflikten er løst. At Rieber-selskapet tror at de vet hva som er til det beste for saharawiene, men uten å spørre dets representanter, smaker kolonitid, sier Salem Brahim.  

NHO tilfreds med sin president
I en pressemelding som NHO publiserte tirsdag, gikk direktør John G. Bernander til det uvanlige skritt å forsvare sin egen arbeidsgiver.

– Jeg forutsetter at GC Rieber Oils vil trekke de riktige konklusjoner når DNVs rapport foreligger, sier NHO-direktør John G. Bernander i pressemeldingen om Rieber.

Norwatch vil følge saken ytterligere med kommentarer fra NHO og GC Rieber angående DNVs mandat for oppdraget.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!