Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Verdensbanken bør droppe kullinvestering

Det sør-afrikanske sivile samfunn er i harnisk over Verdensbankens planer om å støtte et kullkraftverk i Sør-Afrika. Kraftverket vil bidra
til årlige utslipp på 26 millioner tonn CO2. Banken opptrer fossilt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det sør-afrikanske sivile samfunn er i harnisk over Verdensbankens planer om å støtte et kullkraftverk i Sør-Afrika. Kraftverket vil bidra
til årlige utslipp på 26 millioner tonn CO2. Banken opptrer fossilt.

Verdensbanken bidrar til store investeringer i fossil energi. Med dette prosjektet møter de massiv motstand i Sør-Afrika.

Banken planlegger å gi 3,75 milliarder dollar i lån til selskapet Eskom. 3 milliarder skal brukes til Medupi kullkraftverk i Sør-Afrika. Sivilsamfunnet reagerer og har bedt organisasjoner i andre land om støtte.

Framtiden i våre hender har sammen med andre organisasjoner i Norge pdf sendt et brev til Solheim hvor vi ber norske myndigheter om å stemme mot denne finansieringen.

Det er flere grunner til å reagere på dette prosjektet. For det første illustrerer lånet at banken prioriterer fossil energi fremfor fornybar energi. 750 millioner dollar av lånet skal brukes til fornybar energi og utslippsreduserende tiltak, mens hele 3 milliarder skal altså brukes til det fossile kullkraftverket, som bidrar til enorme utslipp per år.

For det andre mener organisasjonene at vinneren er storindustrien som er fritatt fra avgifter, mens belastningen av lånet vil legges på fattige sør-afrikanere som vil få økt sine månedlige energiutgifter.

For det tredje er det ikke energitilgangen til de fattige som økes med de store fossile prosjektene, men tilgangen på energi for storindustrien.

Det er fornybar energi som er framtiden, som kan bidra til lokal energiforsyning, til arbeidsplasser og til at vi kan unngå feilgrepene som er gjort i nordlige land skriver sivilsamfunnet i Sør-Afrika i sin appell. Vi ber derfor norske myndigheter og pdf den nordisk-baltiske stemmegruppen i verdensbanken om å stoppe dette lånet.

Verdensbanken er nå inne i en prosess hvor de reviderer sine retningslinjer for energisatsingen. Det er på tide at banken tar innover seg hvor viktig det er at investeringer i energisektoren bidrar til en endring fra en fossil til en fornybar verden. 

Se også omtale av saken i Dagsavisen og Bistandsaktuelt.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -