Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nyanserer giftkritikk mot oljefond-gruve

En norsk studie avviser ekstreme nivåer tungmetaller fra gullgruven til AngloGold Ashanti i Tanzania. Men funn av giftig arsen vekker bekymring, og kan tyde på lokale utslipp.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En norsk studie avviser ekstreme nivåer tungmetaller fra gullgruven til AngloGold Ashanti i Tanzania. Men funn av giftig arsen vekker bekymring, og kan tyde på lokale utslipp.

anglogold_nyakabale1_520-330

Erik Hagen
Norwatch

Les også: Krangler om jordprøver

I 2008 skrev Norwatch om den tanzanianske landsbyen Nyakabale, som ligger like ved gullgruva til oljefond-selskapet AngloGold Ashanti.

Da Norwatch besøkte landsbyen, fortalte beboerne at mange hadde utviklet hud- og luftveissykdommer. Flere hadde fått stygge merker på kroppen en tid etter å ha badet i elver nedstrøms fra selskapets anlegg. En tanzaniansk masteroppgave som Norwatch siterte, beskrev at nivået av tungmetaller i matplanter og jordprøver var opptil 9000 og 6000 ganger så høyt som anbefalt. Både beboerne og masteroppgaven la skylda på gruva.

Etter at Norwatch viste til resultatene fra masteroppgaven, skapte saken store overskrifter både i norsk og tanzaniansk presse. En ny uavhengig undersøkelse avviser nå de ekstreme giftnivåene fra 2008. Undersøkelsen ble gjort av Universitet for miljø- og biovitenskap, på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp.

– Det virker tydelig at de egentlige tallene er i en helt annen størrelsesorden enn det som kom fram i studien fra 2007. Likevel er ikke resultatene våre helt fri for bekymring, sier forsker Åsgeir Almås ved Universitet for miljø- og biovitenskap.

Området kan nemlig ikke friskmeldes, ifølge Almås. Laboratorieresultatene avslører nemlig at det kan ha forekommet forurensning av arsen i området.

Arsen
Almås, som gjennomførte de tekniske undersøkelsene i den tanzanianske landsbyen i juni 2009, er særlig bekymret over at noen av prøvene viste høye nivåer av det svært giftige grunnstoffet arsen. Dette oppdaget han i sedimentene i bunnen av dammer, i nedkanten av gruvas avfallsdam.

– Opptil 49,3 mg arsen per kilo jord er et bekymringsfullt høyt nivå, og ti ganger så høyt som målingene for kontrollprøvene i distriktet, sier Almås om en av prøvene.

Han sier at de øvre lagene av sedimentene viser at det muligens kan ha forekommet lekkasjer fra dammen.

– Noen burde bli bekymret over disse arsen-nivåene og foreta grundige analyser, sier han til Norwatch.

Han understreker at det var et begrenset studium, og at det kan være nødvendig å prøveta sedimentene i flere lag nedover, og forsøke å følge vannets bevegelser fra avfallsdammen og videre inn i nærliggende økosystemer. Slik kan man avklare om det har vært episoder med forurensning, og om selskapet kan holdes ansvarlig.

Uproblematisk
– Det er tydelig at resultatene fra den norske studien skiller seg fra vår egen studie, og det er nødvendig å finne ut hvordan de to ulike metodene førte til ulike resultater, skriver Alan Fine i AngloGold Ashanti til Norwatch.

Selskapet gjorde selv en undersøkelse i fjor, som ikke viste noe forurensning i det hele tatt.

Han påpeker at spor av arsen i jord og sedimenter forekommer naturlig i ulike konsentrasjoner, og viser til at FN-prosjektet The International Programme on Chemical Safety (IPCS) definerer et arsen-nivå i jord på 1 til 40 mg/kg som normalt.

– Vi mener at funnene i den norske rapporten ikke gir grunn til å slå alarm, skriver Fine.

Dette mener selskapet på bakgrunn av to forhold:
•    Bare ett av de 43 jord- og sedimentprøvene hadde høyere arsen-nivå enn i det som IPCS definerer som normalnivåer for jord. Stedet der den norske studien fant arsen-nivå på 49.3 mg/kg var relativt langt unna selskapets avfallsdam.
•    At verken AngloGold eller Kirkens Nødhjelp har gjort undersøkelser på hvorvidt arsenet i de ulike prøvene er mulig for planter og dyr å ta opp – den såkalte biotilgjengeligheten.

Almås er svært kritisk til selskapets egen analyse. Se egen sak.


Den tanzanianske hovedfagsstudenten Manfred Bitala som gjorde den første studien, er enig i at analysene fra Kirkens Nødhjelp og selskapet selv gir et resultat svært ulikt fra hans.

Han tror at årsaken til de store forskjellene mellom hans og de to nye rapportene kan skyldes at han gjorde undersøkelsene 3 år før de andre to. I tillegg påpeker han overfor Norwatch at prøvene i de tre undersøkelsene ble tatt på ulike steder, og på forskjellige årstider.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!