Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ta en spansk en!

Samferdselsdepartementet har satt i gang en utredning av høyhastighetsbaner i Norge. Dette er på høy tid, men vi er bekymret for at utredningen vil skjele mest til land som ikke har høyhastighetsbaner! Leser du Aftenpostens glimrende oppslag i dag, ser du at vi har mye å lære av Spania, både når det gjelder utbyggingshastighet, finansieringsmåte, volum på investeringer, og ikke minst om nedgang i den klimaskadelige flytrafikken.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Samferdselsdepartementet har satt i gang en utredning av høyhastighetsbaner i Norge. Dette er på høy tid, men vi er bekymret for at utredningen vil skjele mest til land som ikke har høyhastighetsbaner! Leser du Aftenpostens glimrende oppslag i dag, ser du at vi har mye å lære av Spania, både når det gjelder utbyggingshastighet, finansieringsmåte, volum på investeringer, og ikke minst om nedgang i den klimaskadelige flytrafikken.

I følge mandatet skal utredningen innhente erfaringer fra blant annet Sverige, Finland, Sveits og Østerrike – enda ingen av disse landene har bygget høyhastighetsbaner. Blant de sterkest anbefalte landene er det kun Portugal som har erfaringer – og Portugal er i en tidlig fase. Vi mener at  Spania og Tyskland ville være mer naturlige land å prioritere å hente erfaringer og ekspertise fra – gitt Stortingets ønske om at dobbelsporede baner for kombinert passasjer- og godstrafikk etter tysk modell skal utredes. Her har også Deutsche Bahn allerede gjort et betydelig grunnlagsarbeid for Norsk Bane AS, slik at de kan levere resultater raskt. Jeg er også bekymret for at kostnadsrammen bare er på 50 millioner kroner. Det er lite penger når mans skal utrede en utbygging på omkring 400 milliarder kroner, med potensielt store samfunnsgevinster.
Det presiseres ikke klart i mandatet til utrederne hva som menes med ”høyhastighetsbaner”. Vil europeiske standarder og norsk regelverk (Høyhastighetsforskriften) bli fulgt? Da må det utredes baner med en hastighetsstandard på minimum 250 km/t - og 300 km/t der det er mulig. Vil du vite mer om hvor lite penger Norge bruker på jernbane sammenlignet med land som Spania og Sverige, kan du lese vårt notat om dette fra 2009.