Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NASA: Biler bidrar mest til klimaendringer

Hvor er det viktigst med tiltak for å redusere klimagassutslipp: Bil! I en ny studie tar NASA for seg ulike deler av økonomien og ser på hvordan de påvirker klimaet. NASA ser ikke bare på den enkelte klimagassen, men på den samlede klimaeffekten av for eksempel veitransport eller strømforsyning.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hvor er det viktigst med tiltak for å redusere klimagassutslipp: Bil! I en ny studie tar NASA for seg ulike deler av økonomien og ser på hvordan de påvirker klimaet. NASA ser ikke bare på den enkelte klimagassen, men på den samlede klimaeffekten av for eksempel veitransport eller strømforsyning.


  – En slik tilnærming gjør det lettere å identifisere sektorer hvor utslippsreduksjoner har betydning for å klimaet, sier Nadine Unger fra NASAs Goddard Institute for Space Studies.

billitenFor noen sektorer er det betydelig utslipp av gasser og partikler som både varmer opp og kjøler ned. Studien tar med begge effektene.

Biltransport gir store utslipp av oppvarmende klimagasser, men lite aerosoler (små partikler) med kjølende effekt. Derfor er veitrafikken den sektoren som har størst global oppvarmingseffekt.

Andre sektorer, som eksempelvis strømproduksjonen, med alle sine kullkraftverk, har større utslipp av oppvarmende klimagasser. Nettoeffekten på klimaet er likevel mindre, fordi denne sektoren også har betydelige utslipp av kjølende partikler, spesielt fra gammeldagse kullkraftverk i utviklingsland. 

Problemet med partikkelutslippene er at de bidrar til betydelig lokal luftforurensing. De er derfor uønsket selv om de virker kjølende. På sikt forventes det at partikkelutslipp derfor vil bli redusert. Da vil strømforsyning overta som største bidragsyter til global oppvarming.

For klimaet er dette en ytterligere utfordring. Ved å redusere lokal forurensing med kjølende effekt, øker oppvarmingen – og behovet for å redusere oppvarmende gasser øker.

Noe overraskende er brenning av biobrensel (ved, møkk og gress) i hushold nummer to på NASAs liste over oppvarmende sektorer.  Utslipp av sot (black carbon) er her en sentral forklaring.

Sot bidrar til oppvarming i atmosfæren, på bakken og på snø og is, fordi den absorberer mye varme fra solstrålene. Rentbrennende ovner og god trekk under fyringen er derfor bra for klimaet, fordi det gir mindre utslipp av sot.

Her er noen aktuelle miljøtips:

Her er noen biltips som gir mindre utslipp, bedre økonomi og tryggere kjøring:
  • Kjør alltid med nok luft i dekkene - sjekk trykket hver 14. dag.
  • Kjør maks i 90 km/t  (du bruker anslagsvis 30% mer drivstoff per mil i 110 km/t).
  • Ta av skiboks/takgrind når du ikke trenger det.
  • Se og tenk langt fram, slik at du kan kjøre jevnt og rolig med god avstand.
  • La bilen bremse på gir. Trykk ikke inn clutchen før du må.
  • Kjør i høyest mulig gir, og gå gjerne rett fra 2. til 4. gir.
  • Sett rekord.*
* Når du tanker: Fyll full tank, trykk inn tripptelleren og mål hvor langt du er kommet per liter drivstoff neste gang du fyller. Slo du rekorden?

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!