Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Feil pris på utslipp

Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte i fjor en rapport om hvordan bærekraftshensyn kan integreres i offentlige beslutningsprosesser. Rapporten er bra på temaet biologisk mangfold, men litt svakere på temaet miljøgifter. Den svikter imidlertid fullstendig når det gjelder klima og å sette en pris på utslipp, til tross for at utvalget består av flere toneangivende økonomer som befatter seg med miljø.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte i fjor en rapport om hvordan bærekraftshensyn kan integreres i offentlige beslutningsprosesser. Rapporten er bra på temaet biologisk mangfold, men litt svakere på temaet miljøgifter. Den svikter imidlertid fullstendig når det gjelder klima og å sette en pris på utslipp, til tross for at utvalget består av flere toneangivende økonomer som befatter seg med miljø.
De rådville økonomene har oppfattet oppdraget slik: Hvordan få en så billig klimapolitikk som mulig? Men oppdraget er å oppnå en bærekraftig utvikling, da må utslippene kuttes til nær null, sektor for sektor, så raskt som mulig. Basert på sin snevre tolkning mener utvalget at kvoteprisen i EU skal legges til grunn, uavhengig om denne prisen baserer seg på en avtale som vil gi to eller fire graders oppvarming. Det er latterlig. Deres anbefalinger om hvordan man skal prise et fremtidig utslipp blir like meningsløst. Kvoteprisen i EU, svarer de, og ingen sektorspesifikke mål for utslippskutt. Noen ganger stemmer ikke økonomenes teoriverden med den politiske virkeligheten. De vet det nok selv, men orker ikke å ta det innover seg. De burde de i det minste diskutert om det er slik at alle kostnadseffektive tiltak vil bli gjennomført. De burde også gått gjennom støttestrukturen i de ulike sektorene og foreslått fjerning av subsidier til klimagassutslipp. Det har de unnlatt.
Forhåpentligvis er rapporten så tynn og lite troverdig i sine anbefalinger på klimaområdet, at dette kapitlet legges i en skuff. Vi trenger klokere og mer virkelighetsnære analyser og anbefalinger om vi skal få de norske klimautslippene kraftig nedover.
Du kan lese Framtiden i våre henders høringsinnspill her.