Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nei til ny terminal på Gardermoen

Oslo Lufthavns planer om ny terminal er nå til behandling. Denne er en viktig brikke i Avinors planer om å doble flytrafikken frem til 2030. Konsekvensutredningen villeder, bruker vikarierende argumenter og konsentrerer seg mest om det som betyr minst for miljøet.
Oslo Lufthavns planer om ny terminal er nå til behandling. Denne er en viktig brikke i Avinors planer om å doble flytrafikken frem til 2030. Konsekvensutredningen villeder, bruker vikarierende argumenter og konsentrerer seg mest om det som betyr minst for miljøet.


Framtiden i våre hender har regnet ut, med tall fra Avinor, at klimaeffekten fra nordmenns flyreiser innenriks og utenriks, utgjør 7 prosent av de norske utslippene. Tar vi med tilleggseffekten fra utslipp i stor høyde, er luftfarten en  like stor klimasynder som norsk personbiltrafikk. ”Både de globale og de nasjonale innenriks klimagassutslippene fra luftfarten utgjør cirka 2 prosent av de totale utslippene”, hevder utredningen. Det er villedende.

Konsekvensutredningen sier svært lite om de skadene økt flyreising påfører klimaet. Ambisjonen om at Gardermoen skal være en ledende miljøflyplass er irrelevant når vi vet at mindre enn én prosent av luftfartens totale utslipp kommer fra drift av flyplasser. Selve flyreisen er det som betyr aller mest. Rapporten har fokus på lokale miljøvirkninger, men sier likevel lite om at de lokale miljøulempene forsterkes ved en sterk økning i antall flyvninger.

Utredningen mener at flytrafikkveksten ikke må styres – en ønsket samfunnsutvikling gjør enhver vekst i flytrafikken nødvendig. De mener vi skal se bort fra klimaeffekten av at nordmenn drar stadig oftere på shoppingtur til London. Men er samfunnsnytten blitt tredoblet siden 1990, fordi nordmenn nå flyr tre ganger mer enn den gang?

Nordmenn flyr suverent mest innenriks i Europa. Vi flyr nesten tre ganger så mye som svenskene. Forskjellen er at svenskene, til tross for langt svakere økonomi, lenge har investert mellom to og tre ganger så mye på jernbane per innbygger. Samferdselsinvesteringer i Norge kan ikke gå til mer flytrafikk. Andre land avvikler flytrafikken innenlands ved å satse på nye spor og høyhastighetstog. Det må også Norge gjøre, dersom politikerne ønsker at folk skal kunne reise i fremtiden uten å ta knekken på klimaet.

pdf Les hele vår høingsuttalelse "Nei til ny terminal på Gardermoen" .