Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kampen om Esso-skogen er vunnet!

Fylkesmannen i Østfold opphevet 22. januar Tønsberg kommunes vedtak om å bygge et forbrenningsanlegg for avfall på Slagentangen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Fylkesmannen i Østfold opphevet 22. januar Tønsberg kommunes vedtak om å bygge et forbrenningsanlegg for avfall på Slagentangen.


fakkeltog-lite.jpg
Mange har engasjert seg i kampen for å redde Essoskogen. Her fra et fakkeltog arrangert i 2008 av FIVH-Tønsberg og aksjonsgruppa. (Foto: Linda Vilje)


Framtiden i våre henders lokallag i Tønsberg, Styringsgruppa Slagentangen og WWF klaget inn Tønsberg kommunes reguleringsvedtak på grunn av mangler og feil i utredningen.

Fylkesmannen i Østfold er enig i dette, og mener at områdets kompleksitet tilsier at man må se på Essoskogen som en helhet. Fylkesmannen understreker i sitt vedtak at en rapport, som Biofokus laget i 2008, påpekte at det var flere rødlistede arter i området. Behovet for en grundig og oppdatert utredning ble ytterligere forsterket av at Naturmangfoldsloven trådte i kraft 1. juli 2009, - bare 14 dager etter at planen ble vedtatt. Fylkesmannen mener at kommunen burde ha tatt loven i betraktning.

Dette er annen gang fylkesmannen opphever kommunens vedtak om å bygge forbrenningsannlegg i Esso-skogen, og mye tyder på at det nå er satt et endelig punktum. Opphevelsen av kommunevedtaket er en stor seier for de lokale naturvernerne som har stått på i flere år for det flotte naturområdet.

FNs naturmangfoldsår
I tillegg til at Essoskogen er et viktig friluftsområde, er det registrert ca 60 rødlistearter hvorav mellom 10 og 15 er alvorlig truet. FN har utpekt 2010 som det internasjonale året for naturmangfold, og denne avgjørelsen er en flott start på året. Arter og økosystemer utryddes i et rivende tempo verden over. Vi må snu utviklingen - og det haster.

FIVH-Tønsberg har dessuten gjort beregninger som viser at det ikke finnes et behov for etablering av et slikt forbrennings-anlegg i Vestfold, og at enorme mengder avfall må importeres for å holde driften i gang. Den tidligere påståtte CO2-gevinsten ble redusert med hele 86 prosent etter at lokallaget påpekte feil i utredningen. Det er derfor ikke lenger mulig å bruke klimanytten som argument for bygging.

-Vi håper at vårt arbeid i denne saken kan inspirere andre rundt om i forskjellige kommuner til å ikke gi opp kampen for bevaring av viktige naturområder, og at denne avgjørelsen kan etablere presedens for liknende saker i framtida
, sier styreleder Gard Almen i Framtiden i våre henders lokalavdeling i Tønsberg.

For mer informasjon om saken:
pdf  Seiersskrift for Essoskogen
pdf Vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold

NRK Østfold - "Opphever omstridt vedtak"

NRK Ut i naturen - "Den norske jungelen forsvinner"

Kontakt: Styreleder i FIVH-Tønsberg, Gard Almen på mobil 92 89 29 06Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!