Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Full stopp i teakimport fra Burma

Aldri er det blitt importert mindre fra Burma. Etter at Norge innførte forbud mot import av tropisk tømmer fra Burma i februar 2009, ble det full stopp i teakimporten fra militærdiktaturet. Samtidig falt verdien av totalimporten i året som gikk med 75 prosent fra 8,3 til 2,1 millioner kroner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aldri er det blitt importert mindre fra Burma. Etter at Norge innførte forbud mot import av tropisk tømmer fra Burma i februar 2009, ble det full stopp i teakimporten fra militærdiktaturet. Samtidig falt verdien av totalimporten i året som gikk med 75 prosent fra 8,3 til 2,1 millioner kroner.

Burma_teak_kutting

Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: Olje og gass viktigere enn klær

Norwatch har fulgt den årlige utviklingen av Burma-importen helt siden tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik høsten 1997 oppfordret norsk næringsliv å boikotte militærdiktaturet. Norsk Burma-import har stort sett bestått av teak og klær.

På grunnlag av tallene for norsk utenrikshandel i 2009 som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde 15. januar, viser Norwatchs beregninger at direkteimporten fra Burma aldri har vært lavere enn i 2009. Totalimporten i året som gikk, var på 2,1 millioner kroner. Det er 75 prosent mindre enn i 2008 da importen var på 8,3 millioner kroner.

Teakforbud
I 2009 ble det importert teak for 259.400 kroner. Det er hele 96,3 prosent mindre enn året før da importen var på 7,1 millioner. Alt ble innført før mars 2009.

Mens Regjeringen i en årrekke har oppfordret næringslivet til frivillig å avstå fra å samhandle med Burma, finnes det nå et forbud mot import av tømmer, edelstener og visse mineraler. Det norske forbudet følger EUs politikk, og trådte i kraft 6. februar 2009. Den nye politikken gjør nå et sterkt utslag i tallene for utenrikshandelen.

Norwatchs gjennomgang av handelsstatistikken viser at det siden mars 2009 ikke er blitt importert tropisk tømmer direkte fra Burma. I kategorien ”Trelast av tropisk tømmer” ble det i februar 2009 importert 24,9 tonn til en verdi av 259.383 kroner. Deretter er det stopp.

Importtallene viser direkteimport av tømmer. Problemet med tredjelandsimport blir dermed ikke berørt. Heller ikke importen av møbler som lages av burmesisk teak i andre land.

Litt mer klær
Handelen med klær fra Burma har på sin side økt med 36 prosent fra 1,1 til 1,5 millioner. Men det kommer etter et  bunnår med en halvert import: fra 2,4 i 2007 til 1,1 millioner i 2008.

Det Norge nå importerer mest av fra Burma i 2009 faller inn under kategorien ”brystholdere og deler” hvor det i fjor ble importert 3.081 enheter for til sammen 506.000 kroner.

Resten består av skjorter, bukser, men det importeres også små mengder med sko, flettede produkter, møbler og uspesifiserte varer.TABELL:Import av varer fra Burma 1997-2009

 

Totalimport
millioner kr
Klesimport
millioner kr 
Tropisk tømmer
millioner kr
Tømmerimport
tonn
1997    
10,4 
1,7 6,7
*
1998  
5,9 2,6 2,3 *
1999 4,1
1,7
1,1
41,7
2000 10,5
6,3
2,6 112,1
2001 14,7 7,9 5,4 266,7
2002 12,5 8,6 3,5 162,1
2003 11,7 5,3 5,3 248,7
2004 11,5
3,5 7,7 381,5
2005 15,3 7,1 6,6 293,7
2006 10,6 5,7 4,6 162,1
2007 7,2 2,4 4,4 145,8
2008 8,3 1,1 7,2 124,2
2009 2,1 1,1 0,2 24,9

*) Tallene ikke tilgjengelige.
Antall tonn er basert på importkategorien "Trelast av tropiske tresorter..." som utgjør hovedtyngden av importen fra Burma og som i all hovedsak består av teak. I verditallet for teakimporten er også noen mindre importkategorier som finér også innbakt. Forskjellen er likevel så liten at det ikke er blitt utregnet. Det importeres i tillegg noen få andre produkter enn tropisk treslag og klær fra Burma. Norwatch har hentet tallene ut fra SSBs Statistikkbanken. Tallene er basert på importørenes egenmeldinger.Les også:
21.01.10 Olje og gass viktigere enn klær

26.02.09 Burma: Importforbud inn kjøkkenveien

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!