Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Årets etikkversting

For syvende gang har Framtiden i våre hender kåret Årets etikkversting. For 2009 er det Statens pensjonsfond Utland (SPU) v/Norges Bank som har utmerket seg som etikkversting. Yara og Oljeindustriens landsforening (OLF) får også en plass på den lite gloriøse pallen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
For syvende gang har Framtiden i våre hender kåret Årets etikkversting. For 2009 er det Statens pensjonsfond Utland (SPU) v/Norges Bank som har utmerket seg som etikkversting. Yara og Oljeindustriens landsforening (OLF) får også en plass på den lite gloriøse pallen.


Oljefondet får tittelen på bakgrunn av en helt fraværende klimaprofil på investeringene sine. Fire av de fem største enkeltpostene i aksjepostene er oljeselskaper. Ingen selskaper har blitt utestengt på grunn dårlig klimaprofil, og det er ikke lagt frem noen dokumentasjon på at dialog med selskaper om klima gir resultater. Samtidig har Norges Bank bidratt til at investeringer som skal fremme et mer klimavennlig næringsliv lar vente på seg. Tidligst vil dette bli utprøvd i beskjeden skala i 2010.

Yara er kåret på bakgrunn av sine planer om å ødelegge regnskogsområder i Brasil, Oljeindustriens landsforening for å skyve de unge foran seg for å sikre utvinning av olje i blant annet Lofoten og Vesterålen. Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) og Forsvaret havnet på henholdsvis fjerde og femte plass i 2009. FMV er kåret for å ikke ta ansvar for uholdbare arbeidsforhold hos underleverandører og Forsvaret for manglende etiske retningslinjer og brudd på arbeidsmiljøloven hos fabrikkene som produserer uniformene deres.

Rangeringen er basert på følgende kriterier:
  • Manglende hensyn til sosiale rettigheter, inklusive arbeiderrettigheter eller brudd på menneskerettigheter
  • Dårlige eller manglende miljøkrav og miljøstandarder.
  • Manglende åpenhet, korrupsjonsanklager
  • Brudd på Folkeretten, eller lignende
foto_flickr_time-to-click.jpg
Mange merker allerede klimaendringene på kroppen. Men Oljefondet fortsetter å investere i verdens fossilverstinger. Foto: flickr/time to click

Begrunnelse for rangeringen:

1. Statens pensjonsfond Utland v/Norges Bank Investment Management
Medvirker til å undergrave klimatiltak og klimaavtaler.
De 2500 milliarder kronene som står i oljefondet har vi tjent på å slippe ut klimagasser, men vi bruker ingenting av denne formuen på å løse klimakrisen. Tvert imot har vi gjort oss enda mer avhengig av klimautslipp, fire av de fem største enkeltpostene i aksjeporteføljen er oljeselskaper. Ingen selskaper er i dag utestengt fra porteføljen på grunn av sin klimaprofil. Verdens største selskaper, målt i utslipp er med, og verdens fossilverstinger, i form av kull- og oljeindustri, bilprodusenter, osv, er også med i porteføljen. og Ingen står i fare for å bli kastet ut, uansett hvilke lobbyfremstøt eller andre tiltak de måtte finne på for å ødelegge klimaet.

Norges Bank sier at klima er et satsingsfelt for aktivt eierskap, men har ingenting å vise til. Tvert imot. I 2009 ble det avdekket at banken stemte ned klimatiltak i Exxon Mobil. Yngve Slyngstad, lederen for fondet var i november helt uvitende og likegyldig til at et av selskapene i porteføljen gikk inn i afrikansk tjæresand (”Oljesand er ikke direkte et satsingsområde. Det går mer på bedrifter som slipper ut CO2”, sier Yngve Slyngstad til Dagbladet. Dessuten, mens andre investorgrupper går ut med overvåkingslister og åpen kritikk mot selskaper som mangler klimaprofil, vil ikke banken uttale seg om hva de gjør overfor de samme selskapene.

"Vi har et stort mål om å være ledende i verden på å forvalte fondspengene på en etisk god måte”, sa tidligere finansminister Kristin Halvorsen. Men i takt med at klimaendringene har blitt stadig viktigere, har oljefondet blitt akterutseilt av en rekke norske og utenlandske fond som har en tydelig klimaprofil. 

Oppdages det snusk i et selskap et eller annet sted i verden, er sjansen stor for at pensjonsfondet er innblandet – som for eksempel i rederiet som eier det grunnstøtte bulkskipet Full City. Er det ett eller annet selskap i verden som motarbeider klimalovgiving eller sprer usannheter om klima, er det også svært sannsynlig at vi har eierposter i selskapet. Dette undergraver regjeringens eget arbeid internasjonalt for å løse klimakrisen. At vi sitter på en formue på 2500 milliarder kroner, uten å bruke denne makten til å tvinge frem et mer klimavennlig næringsliv, er en skandale. Våre etterkommere vil ikke tilgi oss. De må betale prisen for denne unnfallenheten i form av et ulevelig klima.

2. Yara – gir blaffen i klima og regnskog

Mens Norge satser 15 milliarder kroner på å redde regnskogen, planlegger det delvis statseide Yara et fosfatanlegg i vernet regnskog i Brasil. 1,8 millioner tonn steinmasse skal årlig graves ut fra et dagbrudd. Tre rettsavgjørelser har til nå stanset anlegget. Men verdens klimaalvor, og protester fra mennesker som lever i området, preller av. I november ble saken anket av joint venture-selskapet som Yara inngår i. Yara har riktignok en kompenseringsstrategi, og selskapet har kjøpt opp 1400 hektar skog som de skal bevare for framtiden. Denne ordningen, som i Brasil går under betegnelsen ”kompensasjon”, er vanlig i slike megaprosjekter i landet. Men dette forhindrer bare at ytterligere områder blir hugget ned; uerstattelige regnskog og truede plante- og dyrearter må vike dersom det selskapet vinner frem med sin klage og får tillatelse til å bygge det planlagte fosfatanlegget.

3. Oljeindustriens landsforening (OLF) – mer olje for de unges skyld
OLF kjempet gjennom hele 2009 for en raskest mulig åpning av Lofoten og Vesterålen, samme år som de har feiret 40 års oljevirksomhet med store annonsekampanjer. I TV-reklame og annonser grønnmaler OLF oljevirksomheten med fortellinger om den miljøvennlige norske oljevirksomheten. ”Olje og gass produsert i Norge fører til 2,5 ganger mindre utslipp av klimagasser enn verdensgjennomsnittet. Dette gjør Norge til verdens reneste produsent av petroleum” skriver de på sine jubelsider. At 98 prosent av klimagassutslippene kommer fra brenningen av olje og gass og ikke fra utvinningen av den er ikke tema. 40 års norsk oljeutvinning har bidratt til utslipp av 12,8 milliarder tonn CO2. TV-reklamen har søte barn i hovedrollen. I det hele tatt vet OLF å skyve barn og unge foran seg for sin sak. Foreningens nye sjef, Gro Brækken, kommer fra sjefsstillingen i Redd Barna og prøver å fremstille det som om redding av oljeindustri og redding av barn er to sider av samme sak : – Hvis vi unnlater å peke på olje og gass som en løsning, så tror jeg vi gjør dagens unge en bjørnetjeneste, sier hun til ANB.

4. Fitjar Mekaniske Verksted – vil ikke ta ansvar
Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) har bygd to skrog ved verftet Sevastapol Shipyard i Ukraina. Norwatch har avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, dårlige sanitærforhold, manglende lønnsutbetalinger og trusler om vold ved verftet. Blant annet foregår sandblåsearbeidet ikke under presenninger, men ute i det fri. Det giftige støvet har dermed seilet inn over nabobebyggelsen. FMV har rett i at det juridiske ansvaret i all hovedsak ligger i det ukrainske verftet. Men det fjerner ikke FMVs moralske ansvar når de benytter underleverandører og får skrogene bygd billig i lavkostland. De må uansett sørge for at skrogene produseres under anstendige arbeidsforhold og at elementære helse, miljø og sikkerhetskrav følges.

5. Det norske forsvaret – uvitende om arbeidsforhold
Forsvaret vet knapt hvem som produserer deres uniformer eller hvordan arbeidsforholdene er ved fabrikkene. Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch har funnet brudd på kinesisk arbeidsmiljølov og bruk av hemmelige skyggefabrikker hos Forsvarets leverandører i Kina. Funnene utgjør trolig toppen av isfjellet og praksisen kan ha foregått over mange år. Til tross for at norske myndigheter allerede for flere år siden oppfordret offentlig sektor til å stille etiske krav ved innkjøp, henger Forsvaret etter. Forsvarsminister Grete Faremo lover å rydde opp. Opprydningen kommer uansett sent. Allerede i midten av 2008 ble Forsvaret konfrontert med manglende etiske retningslinjer gjennom vår rapport pdf "Offentlig etikkløshet" . Det svenske Forsvaret har stilt etikk-krav til sine leverandører helt siden 2001.

Nærmere om kåringen:
Kåringen gjøres på bakgrunn av hendelser i året som gikk, og er basert på avsløringer fra Norwatch (Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør), vår øvrige rapport- og kampanjevirksomhet, samt diverse andre kilder. Når tidligere verstinger ikke er med på listen, betyr ikke det nødvendigvis at de har forbedret seg, men at saken ikke har beveget seg vesentlig i året som gikk.

Tidligere verstinger:
2008: Staten v/Politiet, Helse Sør-Øst og Forsvaret
2007: StatoilHydro – for sin storsatsing på utvinning av drivstoff fra tjæresand i Canada – den klart mest forurensende måten å drive oljeutvinning på.
2006: Crew Gold (Nå: Intex resources) – for sitt planlagte nikkelutvinningsprosjekt på Mindoro på Filippinene i strid med lokalbefolkningens og sivilsamfunnets vilje.
2005: Norsk Hydro - for å nekte å rydde miner for iranske nomader
2004: Aracruz - for å ødelegge livsgrunnlaget for lokalbefolkning i Brasil
2003: NAMMO - for salg av folkerettsstridig ammunisjon

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!