Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet stumper røyken

Finansdepartementet har utelukket 17 tobakksprodusenter fra Oljefondet. Nedsalget i selskapene er nå gjennomført, og aksjer for 14,6 milliarder kroner er solgt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet har utelukket 17 tobakksprodusenter fra Oljefondet. Nedsalget i selskapene er nå gjennomført, og aksjer for 14,6 milliarder kroner er solgt.
tobakk_thailand

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Tobakk har vært en stor business for Oljefondet. Norwatch har fulgt investeringene i en årrekke. I den siste porteføljen som ble offentliggjort i mars i fjor, var tobakksinvesteringene i ti av de største selskapene rekordstor og nådde 14,2 milliarder. Men nå er det definitivt slutt.

Alle tobakksprodusenter, store som små, skal ut av porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Etikkrådet varsler at det vil kunne komme tilbake med ytterligere anbefalinger om å utelukke selskaper som produserer tobakk. Tilsammen er det nå blitt solgt aksjer for 14,6 milliarder kroner i 17 selskaper.

I tillegg har Oljefondet obligasjoner i flere av selskapene for over en halv milliard kroner.

De utelukkede selskapene er: Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA og Vector Group Ltd.

Lang vei til salg
Det var tidligere finansminister Kristin Halvorsen som varslet endringen i de etiske retningslinjene for Oljefondet i mars i fjor. Departementet la opp til at tobakksprodusenter skulle utelukkes fra Statens Pensjonsfond– Utland (SPU) i Stortingsmelding nr. 20 om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Dette fikk tilslutning i Stortinget og den nærmere avgrensningen av tobakkskriteriet ble beskrevet i Nasjonalbudsjettet 2010. Etikkrådet har dermed avgitt en tilråding til Finansdepartementet i tråd med disse nye retningslinjene. Tilrådningen ble skrevet 22. oktober i fjor.

Det har tatt lang tid før tobakksindustrien ble erklært uønsket i Oljefondet. Saken kom opp allerede da Graver-utvalget diskuterte de første etiske retningslinjene for fondet, men komiteen var delt og tobakk ble ikke et kriterium for å kaste ut selskaper.

Under avstemningen om de etiske retningslinjer for oljefondet i Stortinget i sommeren 2004, foreslo et mindretall bestående av SV, Senterpartiet og Kystpartiet å ekskludere tobakksbransjen som helhet. Forslaget ble den gang nedstemt med 81 mot 21 stemmer.

Finansminister Sigbjørn Johnsen begrunner de nye etiske retningslinjene med utviklingen internasjonalt og i Norge:

– Det har skjedd en utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gjennom ikrafttreden av WHOs tobakkskonvensjon og innstramningen av den norske røykeloven, etter at Graver-utvalget la fram sin innstilling. Vi har tatt innover oss denne utviklingen og anser – bl.a. i lys av høringsinnspill i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene – at tiden er moden for å utelukke tobakksproduksjon fra fondet. Det er viktig at de etiske retningslinjene til enhver tid speiler det som kan anses som felles verdier hos eierne av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i Finansdepartementets pressemelding om saken.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har gått sterkt ut mot tobakksindustrien, og dokumentert hvordan bransjens forretningsstrategi i dag konsentrerer seg om å opprettholde inntjeningsnivået gjennom å satse på u-landene. WHO har samlet dokumentasjon om hvordan tobakksindustrien ikke skyr noe middel for å forhindre at myndighetene i utviklingsland også innfører strenge tiltak mot tobakk.

På grunn av de store dødstallene og negative effektene på folkehelsen analyserer WHO tobakksrøyking som en epidemi.

– Som alle epidemier har også tobakksepidemien en smittekilde som sprer sykdom og død. I dette tilfellet dreier det seg ikke om en virus, en bakterie eller andre mikroorganismer, men om en industri og dens forretningsstrategi, skriver WHO i sin tobakksrapport i 2008.

Små mengder kvalifiserer til uttrekk
Resultatet av revideringen av de etiske retningslinjene, er at 17 selskaper nå er kastet ut. Ikke alle er kjente tobakkselskaper. Ved utformingen av et nytt kriterium om filtrering av tobakksprodusenter har Finansdepartementet lagt vekt på å finne en avgrensing som henger sammen med systematikken i dagens etiske retningslinjer, skriver Etikkrådet i sin tilrådning. Rådet refererer til reglene for negativ filtrering av visse våpenprodusenter.

Basert på dette, har man innført en regel som i prinsippet skal omfatte all produksjon av tobakk, uavhengig av hvor stor andel av virksomheten tobakksproduksjonen utgjør. Dette betyr at man vil kunne utelukke noen flere selskaper enn de som klassifiseres i industriklassen ”tobakk” av indeksleverandørene.

Det nye filtreringskriteriet for tobakksproduksjon er begrenset til tobakksproduktet og omfatter ikke tilhørende produkter som filter og smakstilsetninger. De omfatter heller ikke salgsleddene.

Les Finansdepartementets pressemelding her

Les også:
11.03.09: Tobakk: God business i krisetiderFAKTA om selskapens som er kastet ut

Alliance One International Inc.(USA)
Selskapet er et amerikansk handelsselskap for rå tobakk (”leaf company”). Selskapet kjøper
tobakk i lokale markeder, bearbeider tobakken og selger denne videre til sigarettprodusenter.

Altria Group Inc.(USA)
Selskapet eier blant annet 100% av produksjonsselskapet Philip Morris USA som er USAs
største sigarettprodusent.2 I 2009 kjøpte Altria Group Inc. selskapet UST Inc, som gjennom
sitt heleide datterselskap US Smokeless Tobacco Company er USAs største produsent av
snus.

British American Tobacco PLC (UK)
Selskapets datterselskaper produserer årlig 715 milliarder sigaretter på 49 fabrikker i 41 land.

British American Tobacco BHD (Malaysia)
Selskapet er 50% eid av British American Tobacco PLC og produserer sigaretter i Malaysia.

Gudang Garam TBK PT (Indonesia)
Selskapet er den største sigarettprodusenten i Indonesia med en årsproduksjon på 70
milliarder sigaretter (2001).

ITC Ltd. (India)
Selskapet er største produsent av sigaretter i India.

Japan Tobacco Inc. (Japan)
Selskapet har virksomhet i Japan hvor det produserer sigaretter.

KT&G Corp. (Sør-Korea)
Selskapet er Sør-Koreas største sigarettprodusent.

Lorillard Inc. (USA)
Selskapet er USAs tredje største sigarettprodusent.

(Kilde: Etikkrådets tilrådning)

Etikkrådet har varslet at det sannsynligvis kommer flere selskaper på listen.
Et av selskapene som Norwatch har fulgt over tid, er Loews Corporation. Oljefondet er her inne med 396,6 millioner kroner. Men i løpet av 2008 har Loews Corp skilt ut tobakksvirksomheten i et eget selskap, Lorillard. Aksjene i Loews Corp er derfor ikke solgt.Selskaper Aksjer
Alliance One International Inc. 6 543 727
Altria Group Inc. 916 297 967
British American Tobacco BHD 65 776 837
British American Tobacco Plc. 4 777 801 401
Gudang Garam tbk pt 0
Imperial Tobacco Group Plc. 2 426 963 580
ITC Ltd. 338 514 700
Japan Tobacco Inc. 1 469 905 318
KT&G Corp. 114 873 735
Lorillard Inc. 292 038 569
Philip Morris Cr AS 19 019 853
Philip Morris Int. Inc. 3 335 098 781
Reynolds American Inc. 251 436 677
Souza Cruz SA 52 051 152
Swedish Match AB 523 059 285
Universal Corp VA 20 897 286
Vector Group Ltd. 14 899 151
Totalt
14 625 178 019
Artikkelen er oppdatert 15.30

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!