Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Besteforeldreaksjonen gir seg ikke

Er du en av de mange som har stilt deg bak kampanjen ”Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk”?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Er du en av de mange som har stilt deg bak kampanjen ”Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk”?
Av Halfdan Wiik

Sammen med andre gode krefter har Besteforeldreaksjonen bidratt til at klimasaken er satt på den politiske dagsorden. Under valgkampen i 2009 lanserte vi en egen klimaappell, underskrevet av femti kjente besteforeldre.

Alt har sin tid, og intet initiativ er et mål i seg selv. I styringsgruppa har vi spurt oss selv om det er på tide å si takk for oss. Det tverrpolitiske arbeidet for en ansvarlig klimapolitikk vil uansett holde fram, i ulike former.

Etter et vellykket arrangement i forbindelse med ”Klimaseilasen” til København 12-13 desember 2009, har vi likevel tro på at Besteforeldreaksjonen bør holde fram i en eller annen form. Mange setter åpenbart pris på at det finnes et eget samlingsmerke for besteforeldre med et langsiktig perspektiv og vilje til å prioritere våre barnebarns velferd foran egen materiell velstand.

  • Det må bli slutt på pusleriene i norsk klimapolitikk. Vi må vekk fra illusjonen om at det er mulig å få utslippene ned på et ansvarlig nivå, uten at vi samtidig tar et oppgjør med foreldete prioriteringer og tradisjonell vekstpolitikk
  • Det holder ikke med luftige mål for 2020 og 2030. Utslippene må ned i 2011, 2012 og 2013, ikke ved kjøp av klimakvoter, men ved nasjonal politikk som merkes. Tiltak i fattige land må komme i tillegg til, ikke som erstatning for egne utslippsreduksjoner.
På dette grunnlaget vil Besteforeldreaksjonen holde fram med sitt arbeid, ikke som en medlemsorganisasjon, men som et nettverk mellom enkeltmennesker og lokale grupper som vil være med å gjøre en nødvendig innsats.

Vi kommer fortsatt til å være knyttet til Framtiden i våre hender – som en frittstående gruppering, og uten at deltakelse i Besteforeldreaksjonen på noen måte skal være avgrenset til FIVHs medlemmer. Men vi trenger støtte og ulike former for teknisk bistand fra FIVHs informasjonssenter. I løpet av våren vil vi lansere en egen nettside, med informasjon, ideer til lokal aktivitet og en blogg for de skrive- og debattlystne.

Styringsgruppa består i dag av Anne Skranefjell, fagdirektør i Statistisk sentralbyrå og bestemor til ett barn, Grethe Horn Mathismoen, journalist og bestemor til to, Erik Dammann, forfatter og stifter av FIVH, bestefar til femten, og meg selv: bibliotekar ved Høgskolen Stord/Haugesund, bestefar til to.

Alle fire vil fortsette i styringsgruppa og være med å videreutvikle Besteforeldreaksjonen – så lenge det også finnes andre besteforeldre rundt om i landet som ønsker å være med og gjøre en innsats. Det er viktig at du tar kontakt med oss, gjerne per e-post, hvis du har spørsmål, innspill eller forslag. Evt. kan vi hjelpe til å sette deg i kontakt med andre besteforeldre i ditt nærområde. Først og fremst håper vi at du fortsatt vil være med oss videre i Besteforeldreaksjonen – som aktiv deltaker og som støttespiller


Vennlig hilsen

Halfdan Wiik
Framtiden i våre henders besteforeldreaksjon
Øvre Kyvik, 5414 Stord
e-post: hw@hsh.no
tel. 971 96 809logo2.jpg

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!