Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt høygir i norsk våpenindustri

Norsk våpeneksport går så det suser. Til sammen ble det eksportert våpen og ammunisjon for 3,1 milliarder kroner i fjor. Størsteparten av eksporten går til USA, men Norwatchs gjennomgang viser en eksplosiv vekst i våpeneksporten til Kuwait.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk våpeneksport går så det suser. Til sammen ble det eksportert våpen og ammunisjon for 3,1 milliarder kroner i fjor. Størsteparten av eksporten går til USA, men Norwatchs gjennomgang viser en eksplosiv vekst i våpeneksporten til Kuwait.

kongsberg_protector_330
Kongsberggruppen er en av de største norske våpenprodusentene. Våpenstyringssystemet Protector er blitt solgt til en rekke land verden over, og skal beskytte soldatenesom kan anvende våpenet fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet. Foto: Kongsberg Defence & Aerospace AS


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Statistisk sentralbyrå la i dag ut tallene over norsk utenrikshandel i 2009. Norwatch har i mange år fulgt utviklingen av eksporten av norskproduserte våpen og ammunisjon, og har regnet ut tallene for norsk våpeneksport i året som gikk. Tallene viser at eksporten av våpen og ammunisjon var på 3.106 millioner kroner, og holder seg på så å si samme nivå som for ett år siden. Den gang hadde eksporten økt eksplosivt fra 2.143 millioner i 2007 til 3.096,7 millioner. Siden har eksporten holdt seg på et stabilt høyt nivå.

Et kjennetegn ved den norske eksporten av våpen og ammunisjon er at en stadig større del de siste årene har gått til USA. Mens USAs andel av norsk våpeneksport i år 2000 utgjorde 21,7 prosent, er prosenten i dag 55 prosent. I 2009 eksporterte Norge våpen til USA for 1,7 milliarder kroner.

Kuwait-vekst
Mesteparten av eksporten går til USA og andre Nato-land, men våpen og ammunisjon går også til Malaysia og Tyrkia. Tallene viser også at land som De forente arabiske emirater mottok ”våpen til militært bruk” for rundt tre millioner kroner, mens Kuwait mottok ”deler og tilbehør til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere” for hele 49,2 millioner. Det er en eksplosiv økning i våpeneksporten til Kuwait. I 2008 eksporterte Norge deler og tilbehør til våpen for 150.000 kroner. I 2002 var eksporten til Kuwait på 1,2 millioner og i 2004 på 1,4  millioner. Begge årene dreiede det seg om ammunisjon. Utover dette har ikke SSB registrert våpenekport til Kuwait det siste 10-året.

I 2007 utga Norwatch rapporten ”Norsk eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer” som viste at UD i en årrekke har gitt lisenser for salg av krigsmateriell til regionen i strid med signaler fra Stortinget.

Tradisjonelt har dette dreid seg om såkalt kategori B-materiell, det vil si annet krigsmateriell som ikke inkluderer våpen og ammunisjon. Men i eksporttallene for 2007 fra SSB – som utelukkende omfatter materiell i kategori A (våpen, ammunisjon og deler), kom det fram at Kuwait hadde importert varer fra Norge for 6,3 millioner kroner av kategorien "patroner og deler, unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler".

Seniorrådgiver Anne Kari Lunde i UDs Seksjon for nedrustning og ikke-spredning, sa til Norwatch i 2008 at Kuwait er det eneste landet i regionen som har mottatt norsk A-materiell.

Det er knyttet til den spesielle situasjonen i etterkant av Iraks okkupasjon, sa Lunde den gang. Eksport av A-materiell til Kuwait skal være del av en langvarig avtale med landet.

B-materiell
Utviklingen av eksporten av B-materiell blir først offentliggjort i mai, når Utenriksdepartementets årlige stortingsmelding om våpeneksporten kommer. SSBs tall inkluderer bare A-materiell (våpen og ammunisjon, tanks og stridsvogner, deler og tilbehør), mens den årlige UD-rapporten også omfatter B-materiell (annet militært materiale), og tjenester og reparasjoner.

Hovedtyngden av norsk eksport dreier seg om våpen, ammunisjon og deler til slike våpen. Norwatch har i flere år fulgt utviklingen av nettopp denne kategorien. Men SSB-tallene omfatter også eksport av tanks, stridsvogner og deler til disse.

I 2009 eksporterte Norge deler for litt over 800.000 kroner av denne kategorien A-materiell. Det dreide seg om deler til stridevogner og ble eksportert til Nederland, Danmark, Sveits og Luxenburg.

TABELL: NORSK VÅPENEKSPORT og NORSK VÅPENEKSPORT TIL USA

Alle tall er oppgitt i millioner kroner. Norwatch har hentet tallene fra "Statistikkbanken" til Statistisk sentralbyrå. I parentes står prosenten som den enkelte våpenkategori utgjør av USA-eksporten samlet. Norge eksporterer også noen andre våpentyper til USA, blant annet sivile jaktgeværer, men tallene er så små at de ikke er tatt med i denne oversikten.

Totaleksport av våpen og ammunisjon, alle land
Totaleksport til USA av våpen og ammunisjon
Eksport til USA av: Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere mm.
Eksport til USA av: Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter
Eksport til USA av: Patroner og deler
1999
618,2
118,5
*
112,3 (95%)
5,3 (4%)
2000 441,8 96,0 * 94,0 (98%)
1,5 (2%)
2001 646,0 81,2 * 61,9 (76%)
8,2 (10%)
2002 1.400,0 304,2 171,2 (56%) 102,9 (34%)
23,0 (8%)
2003 1.900,0 251,2 155,8 (62%) 80,7 (32%)
10,4 (4%)
2004 996,0 427,5 253,5 (59%)
111,4 (26%)
56,3 (13%)
2005 1.600,0 553,0 353,6 (64%)
102,9 (19%)
90,5 (16%)
2006 1.780,0 794,3 601,8 (76%)
101,2 (13%)
73,9 (9%)
2007 2.142,0 937,2
802,6 (85,6%) 130,3 (13,9%) 1,7 (0,2%)
2008 3.096,7
1,739,1
1.503,7 (86,5%)
209,0 (12%)
18 (1%)
2009 3.106,0 1.706,7 1.322,0 289,2 89,0

*) Mangelen på data skyldes at SSB endret kategoriseringen av våpentypene i 2002, og begynte å skille mellom deler til bomber/granater og selve bombene/granatene.

Finn flere artikler om norsk våpeneksport under tema-sidene våre.Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!