Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lavere forbruk og færre mennesker

4,842 millioner nordmenn. Det er for mange. Blekksprutaktig strekker vi våre fingre over hele verden og forsyner oss. Forbruksvarer fra Kina, kraftfôr fra Brasil, bomull fra India. Det er 700 millioner biler i verden. Med norsk biltetthet, ville vi hatt 3,8 milliarder.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

4,842 millioner nordmenn. Det er for mange. Blekksprutaktig strekker vi våre fingre over hele verden og forsyner oss. Forbruksvarer fra Kina, kraftfôr fra Brasil, bomull fra India. Det er 700 millioner biler i verden. Med norsk biltetthet, ville vi hatt 3,8 milliarder.


Nordmenn beslaglegger i snitt et areal på 6,9 hektar for å produsere varene vi forbruker, og til å absorbere den forurensingen vi skaper. Jorda har ikke kapasitet til mer enn 2,1 hektar per person. Færre mennesker i Norge, og i verden, vil gjøre det lettere å løse fattigdomskrisen og miljøproblemene – og gi plass til andre arter enn mennesket. Men en restriktiv befolkningspolitikk gir ikke av seg selv kutt i klimagassutslippene. Kina har med hard hånd gjennomført en ettbarnspolitikk, mens utslippene har vokst kraftig. Fattige land med befolkningsvekst øker sine klimagassutslipp mindre enn verdensgjennomsnittet. Å kutte utslippene raskt og mye er bare mulig om rike land nøyer seg med lavere forbruk og tar i bruk klimavennlig teknologi. Dagens vekstøkonomi trenger flere arbeidstakere og flere skattebetalere. Et omfattende velferdssystem med høyt forbruk skal finansieres. Norske fødselstall er på topp i Europa, og i fjor ble vi 62 081 flere i Norge. Framskrivninger viser at folketallet fortsatt vil øke sterkt. De neste førti årene må vi kutte klimautslippene til nær null. Samtidig må vi holde oss innenfor naturens tålegrense for å ta vare på plante- og dyrearter, skog- og vannressurser, fiskestammer, m.m. Da trenger vi en ny økonomisk kurs som styrer mot lavere ressursforbruk og lavere befolkningstall. Vi kan ikke ha evig vekst i folketallet og i forbruket på en planet som ikke vokser. Disse livsviktige omleggingene må starte i Norge og i de rikeste landene. Det haster.