Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge blar opp for Benin

Norge har sagt ja til å hjelpe Benin et stykke på vei med å rydde opp i Saga Petroleums rustne oljeanlegg. Tilbudet gjelder finansiering av en studie av situasjonen og ikke en full opprydning slik Benin først tolket Norges svar.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge har sagt ja til å hjelpe Benin et stykke på vei med å rydde opp i Saga Petroleums rustne oljeanlegg. Tilbudet gjelder finansiering av en studie av situasjonen og ikke en full opprydning slik Benin først tolket Norges svar.

Benin_fiskere
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

– Installasjonene på Seme-feltet er i en tilstand av fremskreden oppløsning, og olje lekker ut i havet, skrev Benin i et brev til det norske utenriksdepartementet i april i fjor som Norwatch fikk innsyn i.

Benin ba innstendig Norge om å bistå økonomisk og teknisk til en opprydning. Riggene ute i sjøen og oljetankene på land ruster og forfaller. Borehullene etter det mislykkede oljeeventyrene skal heller ikke være forsvarlig stengt og lekker. Hele det norskbygde anlegget fremstår dermed en potensiell miljøbombe i et av verdens mest fiskerike hav.

benin_seme_lianer
Installasjonene på land står også og ruster i stykker. Foto: Ingolf Andersen
Det var nordmannen Ingolf Amundsen som på vegne av Benins oljeminister, jobbet med saken overfor norske myndigheter og laget en oppsummering av forholdene. Etter at først Norwatch og deretter Dagens Næringsliv og Aftenposten skrev om saken i sommer, har Utenriksdepartementet langsomt begynt å åpne øynene. Nå er også pengepungen åpnet på gløtt.

I august sendte UD et brev til NORAD som gjennom Olje for Utvikling-programmet ble bedt om å foreta en studie av de miljømessige problemene som oljeinstallasjonene på Seme-feltet utgjør.

– Det er ønskelig at studien foretas i samarbeid med eller gjennom en multilateral organisasjon, skriver UD.

UD understreker imidlertid i et brev til Benin 18. august at Norge ikke har noen juridiske forpliktelser overfor Benin, og at bakgrunnen for hjelpen er at Norge både er et oljeproduserende og miljøbevisst land med et engasjement i oljesektoren i Vest-Afrika.

Deretter har saken gått frem og tilbake mellom ulike ambassader og myndigheter i Norge og Benin:

Tatt tid
– Det hele har tatt en del tid. Vi måtte blant annet rydde opp i noen språklige misforståelser. Men nå er det klart at Benin godtar Norges tilbud som består i å finansiere en studie av statusen til anlegget og ikke en dekommisjonering, sier seniorrådgiver André Thomas Eid i Norad til Norwatch.

Norge har med andre ord ikke lovet Benin å fjerne hele det gamle anlegget, men vil finansiere en studie som kartlegger problemer og kostnader. Dette understreker også Petter Nore, sjef for Norads Energiavdeling (og Olje for utviklingsprogrammet), i et brev til Benins ambassade i København i slutten av november.

Seniorrådgiver Eid forteller at Norad er i ferd med å utarbeide en såkalt "Terms of Reference" for å definere nærmere hva som skal gjøres. Den vil omfatte statusen til anlegget i dag, mulige løsninger og en kostnadsberegning for de ulike alternativene.

benin_seme_rust_anlegg
De gamle oljeriggene til havs er sterkt angrepet av rust. Foto: Ingolf Andersen
Situasjonen til installasjonene ble allerede vurdert på slutten av 80-tallet.

– Vurderingen ble foretatt av et amerikansk konsulentselskap. Denne vurderingen har vi nå fått kopi av, sier Eid.

Hva vil skje nå fremover?
– Norad har rammeavtaler med ulike konsulentselskaper. Det vil dermed enten bli en mindre anbudskonkurranse mellom disse selskapene eller en full anbudskonkurranse.

– Tidsrammen for studien er ennå ikke fastsatt, men innen første kvartal i år vil nok mye være gjort, sier Eid.

Gamle synder
Seme-feltet utenfor Benins kyst er en tilbakevendende nøtt for norsk utviklingshjelp. Med bistand fra Norge og Verdensbanken skulle det fattige afrikanske landet på 80-tallet bli rik gjennom utvinning av oljeressurser. Det norske selskapet Saga Petroleum (senere kjøpt opp av Norsk Hydro) bygget ut Benins eneste oljefelt, og drev Seme-feltet på vegne av Benins myndigheter. De fem riggene som i dag står og ruster, ble produsert i Norge av Kværner og finansiert gjennom lån som Benin tok opp i Norge.

Den gang ble Saga Petroleum hyllet som en pioner som skulle lære den vestafrikanske republikken å utvikle sine oljeressurser. 85 prosent av investeringene på rundt 900 millioner kroner ble finansiert gjennom norske eksportkreditter. Norske bedrifter skal ha levert varer og tjenester for rundt 700 millioner kroner, og Stord Verft, Kværner og Wilh. Wilhelmsen sto sentralt i utbyggingen.

Mye tyder på at Benin fikk en svært dårlig avtale med Saga. Benin fikk disponere en minimal del av oljeinntektene fra Semefeltet. Ifølge avtalen skulle mesteparten settes inn på en konto i Bergen Bank i Oslo til en gradvis nedbetaling av avdrag og lån. Operatøren, utbyggere og lånetakere – alle i Norge – hadde dermed garantert seg selv maksimalt.

Mye gikk galt. Etter noen få års drift ble Saga i 1985 kastet ut av landet av den marxistiske regjeringen. Kontrakten ble overført til et nyetablert sveitsiskbasert selskap, Pan Ocean. De lovet mye større produksjon og større utbytte til Benin, men klarte ikke å oppfylle løftene.

Etter kort tid var også dette selskapet ute av landet. Saga ble bedt om å komme tilbake, men sa nei. Benin drev feltet videre frem til 1988. Hele satsingen ble en stor skuffelse og i 1998 ble feltet stengt. To år senere, i år 2000, slettet Norge gjelden på 246 millioner kroner som Benin hadde opprettet til Norge for å finansiere utbyggingen av Seme-feltet. Allerede dengang ble det sagt at Benin satt igjen med en potensiell miljøbombe. Men siden den gang har anlegget vært overlatt til seg selv og tidens tann.


Les mer om saken her:
01.07.09 Norskbygget miljøbombe utenfor Benin
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!