Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bistandssmuler til vind og sol

Det ble bevilget smuler til energiformene vindkraft, solenergi og
biomasse i 2008. Vannkraft var nok en gang den store vinneren av norske energi-bistandsmidler.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det ble bevilget smuler til energiformene vindkraft, solenergi og
biomasse i 2008. Vannkraft var nok en gang den store vinneren av norske energi-bistandsmidler.


Framtiden i våre hender har gått gjennom bistandsoverføringene til ulike energiformer, og funnet at bistanden til solenergiprosjekter var på 3,9 mill kr i 2008, mens biomasse- og geotermiske energiprosjekter fikk til sammen ca 3 mill kr. Vindkraft fikk, slik som i 2006 og 2007, ingenting. Overføringene til storskala vannkraft var til sammenligning på 261 mill kr i 2008.

Solkvinne_India
Satsing på sol vil i større grad komme de fattige til gode enn vannkraft, mener Framtiden i våre hender. Foto: Knut-Eril Helle


Ser man på energibistanden over en treårsperiode (2006 til 2008) får man det samme bildet: Det er bevilget nesten 1,8 mrd. kr til vannkraft, men det ble bevilget bare litt over 17 millioner kroner til de andre tre energiformene til sammen.

Bistand til vannkraft, sol, vind og biomasse de siste tre årene, i mill. (Tabellen er utarbeidet av Framtiden i våre hender på bakgrunn av tall innhentet fra NORAD/UD)

2006 2007 2008 Sum
Vannkraft 275 647 1 220 519
261 132
1 757 298
Sol
2 196
1 708
3 850
7 754
Vind 0 0
0 0
Biomasse 3 150
3 367
2 933
9 450
Sum 280 993
1 225 594
2 67 915
1 774 502

Regjeringen inngikk i februar 2009 riktignok et samarbeid med India om å bygge ut solcellekraftverk i 30 indiske landsbyer. Norge skal bidra med to tredjedeler av prosjektet på 25 mill kr. Satsingen vil utgjøre en markant økning i bistandsoverføringene til solenergi i 2009; det er likevel langt igjen til bistand til sol når samme nivå som bistand til vannkraft.

Nordic Consulting Group, på oppdrag av Norad, slo i 2007 fast at ”fattigdomsreduksjon ikke har vært et satsingsområde for Norges energibistand”. Andelen av energibistanden som gikk til de fattigste landene (MUL-land) økte imidlertid kraftig - fra 13 prosent i 2007 til 56 prosent i 2008. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinært store investeringer i vannkraftprosjekter i tre mellominntektsland i 2007. Det er for tidlig å si om det nå er en kursendring på gang.

Framtiden i våre hender mener:
Den ensidige fokuseringen på vannkraft ut i fra norsk kompetanse og egeninteresse kommer åpenbart i veien for vurdering av alternative energiformer som bedre samsvarer med utviklingslands behov og etterspørsel. Smulene til andre energiformer enn vannkraft, tyder på at det fremdeles er slik. Mange fattige land i tropiske og subtropiske strøk har et godt potensial for å utvikle andre energiformer, som for eksempel solenergi.

  • Framtiden i våre hender krever et løft i bevilgningene til annen fornybar energi enn vannkraft på 200 millioner kroner i 2010.
  • Norsk energibistand må i større grad ta hensyn til mottakerlandenes prioriteringer, jamfør prinsippet om mottakerorientert bistand i St.meld. 35 ”Felles kamp mot fattigdom”.
  • Selv om andelen av energibistanden til MUL bedret seg betraktelig fra 2007 til 2008, må den økes ytterligere. Framtiden i våre hender krever at fattigdomsreduksjon må være det overordnede målet for all energibistand.
pdf Les vår rapport "Kraftig bistand" fra 2008. 1.25 Mb

 solenergiMINI Se våre temasider om solenergi
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!