Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge gråere, ikke grønnere

Norge er sterkt preget av næringer med store utslipp og stor miljøbelastning. I eksportnæringene våre er det særlig tydelig. Det viser rapporten  Økologisk utsyn 2009 – Produksjonen.
Norge er sterkt preget av næringer med store utslipp og stor miljøbelastning. I eksportnæringene våre er det særlig tydelig. Det viser rapporten  Økologisk utsyn 2009 – Produksjonen.

Fjoråret forsterket dette bildet. Mest fremtredende er økningen i investeringene i olje og gass. Ny rekord ble satt, og nok en rekord blir satt i år. Det binder Norge til en næringsstruktur som gjør oss til miljøverstinger i årtier fremover.

Utviklingen av solcelleindustrien i Norge er et stort pluss. Men den er i aller høyeste grad et resultat av politiske avgjørelser i andre land. Tyskland og Spania er blant de viktigste landene, som har subsidiert installasjon av solceller i stort omfang.

Planlegger for miljø- og klimaskadelig framtid
Økologisk utsyn har gått gjennom Nasjonal Transportplan, Perspektivmeldingen og Innovasjonsmeldingen, dokumenter som i stor grad bestemmer den økonomiske utviklingen i Norge. De bærer på ingen bud om at Norge er i ferd med å ruste seg til en ny bærekraftig industriell revolusjon. Tvert imot:

I transportsektoren legger regjeringen opp til å øke flytrafikken med 80 prosent til 2040, mens Trafikkøkonomisk institutt (TØI) nå i desember la frem prognoser som viser hele 60 prosent økning til 2020. Togtrafikken skal øke med 50 prosent. Lastebiltransport og godstransport på bane skal begge øke med over 100 prosent, som betyr at større andel av godset vil gå på vei enn før.

Staten velsigner luftfarten med å la Avinor selge tax-free på flyplassene. Overskuddet går rett til flyselskapene i form av lavere landingsavgifter. Miljøet skades: Billigere landingsavgifter gir billigere flyreiser.

Finansdepartementets perspektivmelding er dominert av næringsnøytralitet. Vekstprognosene i meldingen går ikke i hop med miljøhensyn. Den norske produksjonen vil føre til økt utslipp og miljøbelastninger i årene som kommer. Miljøeffektiviseringen vil bli spist opp av volumveksten. En ny finanskrise er det eneste som kan forstyrre.

Det er fristende å hevde at Stoltenberg-regjeringen har konkludert med at samfunnet uten CO2-utslipp skal skapes andre steder (og da blir Norge akterutseilt), eller så håper den at en slik omlegging ikke er nødvendig.

Regjeringens innovasjonsmelding omtaler miljøteknologi. Det er positivt. Men fire av de fem omtalte næringene er i dag svært energiintensive. Det gjelder for eksempel reiseliv basert på turister som kommer med fly til Norge.

Forurenser belønnes
Rapporten viser at forurenser-betaler-prinsippet ikke er innført i Norge. Noen av de skitne næringene som nyter godt av særfordeler har fått små innskjerpelser, mens andre faktisk i økende grad tilgodeses.

Dette må endres raskt. Myndighetene må slutte å tildele gratis klimakvoter, og kvoteplikten må utvides til nye sektorer. Avgifter må innføres i næringer som til nå ha sluppet unna. Norge må gjennomføre dette nasjonalt og i tillegg arbeide for en internasjonal koordinering.

pdf  Last ned hele rapporten Økologisk utsyn 2009. Del 2: Produksjonen (476.69 kB)