Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nytt innkjøpssystem skviser arbeiderne

Forsvaret har startet en omfattende omlegging av sitt innkjøpssystem. I fremtiden skal kostnader kuttes ved å kjøpe stort og bestille smått. Stikkordene er stordriftsfordeler og begrenset lagerføring. Omleggingen har imidlertid sin pris: Underbetalte og hardt pressede arbeidere i organisasjonens leverandørkjede skvises enda hardere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Forsvaret har startet en omfattende omlegging av sitt innkjøpssystem. I fremtiden skal kostnader kuttes ved å kjøpe stort og bestille smått. Stikkordene er stordriftsfordeler og begrenset lagerføring. Omleggingen har imidlertid sin pris: Underbetalte og hardt pressede arbeidere i organisasjonens leverandørkjede skvises enda hardere.

kina_forsvaret4_330
Bildet er fra en av de store fabrikkene hvor Forsvarets uniformer blir sydd. Foto: Matias Nordahl Carlsen/Norwatch


Av Eirik Hovland Steindal
Norwatch

Forsvaret innførte sommeren 2008 et nytt IT system med navn Felles integrert forvaltningssystem. Systemet skal erstatte et tidligere forsøk på å samordne organisasjonens IT-løsninger, som gikk i vasken. Et tapsprosjekt til en verdi av et tresifret antall millioner kroner. Det nye systemet som utarbeides av IBM, har fått navnet LOS.

Omleggingen har skapt betydelige problemer for Forsvaret og medført store forsinkelser i innkjøpssystemet. Én konsekvens av endringene var at det i løpet av ett års tid ikke kjøpt inn uniformer i Forsvaret. I juli 2008 hadde FLO nærmere en milliard kroner i ubetalte fakturaer.

Leverandører til Forsvaret som Norwatch har vært i kontakt med, har uttrykt frustrasjon over utestående betaling og uteblitte bestillinger på eksisterende kontrakter.

Intensjonen bak det nye systemet er å gi en bedre bruk av ressursene og en bedre oversikt over Forsvarets ulike funksjoner. I kontrast til ambisjonene med prosjektet, tyder mye på at omleggingen fører til et mer uoversiktlig og uforutsigbart innkjøpssystem.

Da Norwatch etterspurte informasjon om en inngått kontrakt og om hvor mange uniformer som det var planlagt innkjøp av eller lagt inn bestilling på, fikk vi beskjed om at ingen i FLO hadde en ”overordnet” oversikt over dette. For å få denne informasjonen måtte vi ringe rundt til de mer enn 30 forsvarsdepotene som bestiller uniformer.

En tilsvarende beskjed fikk vi da vi ba om informasjon om hvor mange kontrakter en av Forsvarets leverandører har blitt tildelt det siste året. En representant fra FLO opplyste at opplysninger om nøyaktig hvor mange kontrakter, type og størrelse ikke kan hentes ut av det nye SAP-systemet (IT systemet).

Mye tyder på at omlegging av IT systemet har forverret gjennomsiktigheten i systemet og bidrar til manglende oversikt over kontrakter, innkjøp og leverandører.

Stordriftsfordeler eller stordriftsulemper?
Et sentralt mål med omleggingen av innkjøpssystemet var å begrense lagerholdet av varer. FLO handler nå ”stort”, i form av såkalte rammeavtaler med sine leverandører. Gjennom disse avtalene forplikter FLO seg til å kjøpe et bestemt produkt av en eller flere bestemte leverandører, normalt over en fireårs periode. Det er i disse avtalene stipulert et behov, men FLO er ikke forpliktet til å kjøpe hele kvantumet.

Parallelt bestiller FLO ”smått”. Bestillingene skal desentraliseres, slik at hvert enkelt depot kan sende sine bestillinger direkte til leverandør ved behov. Forsvaret unngår dermed kostnadskrevende lagerføring, et ansvar som dermed overføres til selskapene som har fått kontrakten.  

På denne måten får Forsvaret både i pose og sekk: De ”kjøper” stort gjennom rammeavtaler og unngår lager ved å bestille mindre om gangen.

Omstillingen gir imidlertid FLOs leverandører hodebry. Flere leverandører Norwatch har vært i kontakt med, gir utrykk for at det vil gjøre det dyrere å måtte produsere små partier om gangen. Systemet er dessuten svært uforutsigbart og gjør det vanskelig å planlegge produksjonen.

En rekke organisasjoner som arbeider med å forbedre forholdene for arbeiderne i leverandørkjeder, understreker betydningen av en forutsigbar og god produksjonsplanlegging for å ivareta arbeidernes behov. Det er en sterk sammenheng mellom utstrakt bruk av overtid og underkontraktører, og dårlig produksjonsplanlegging.

Arbeidere skvises
Omleggingen har sin pris for Forsvarets norske og nordiske leverandører. De forplikter seg til å ha et visst kvantum av varene på lager og må normalt kunne levere på 30 dager. FLO kan dessuten selv velge om de vil gjøre bestillinger på rammeavtalen eller ikke.

I følge en representant i FLO innebærer økte kostnader for leverandørene at Forsvaret i sin tur også vil måtte betale mer for varene.

Det er en overhengende fare for at arbeidere som til syvende og sist produserer uniformer for Forsvaret, vil berøres av omleggingen i Forsvarets innkjøpspolitikk. Marginene til de nordiske selskapene som leverer uniformene til Forsvaret presses. Disse selskapene har i fremtiden valget mellom å få produsert mindre partier om gangen i fabrikkene de benytter, eller ha større lagerføring. Begge alternativene vil innebære økte kostnader, som de trolig vil forsøke å hente inn hos sine leverandørfabrikker.

Forsvarets beslutning om å desentralisere sine innkjøp, gir dermed leverandørene insentiver til å presse sine leverandørfabrikker på pris, samt til å flytte produksjonen hyppigere, etter tid og kvantum på ordrene.

Eksperter Norwatch har vært i kontakt med mener dette vil føre til at leverandørfabrikkene i sin tur vil belaste sine arbeidere. En konsekvens av dette er økt bruk av skyggefabrikker som opererer utenfor Forsvarets kontroll.

- Om Forsvaret mener alvor med sine etiske målsettinger, så er dette ikke veien å gå, kommer det kontant fra Geoffrey Crothall ved China Labor Bulletin. En slik omlegging vil føre til langt større press på arbeiderne. Selskapene vil trolig flytte produksjonen oftere og i mye større grad enn tidligere benytte seg av underkontraktører.


Les også:
Forsvaret uten kontroll
Forsvaret uten etiske retningslinjer
Mer om forholdne ved uniformsfabrikkene i Kina

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!