Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Brutale ordførere

Villaksen kan dø ut i løpet av få år, frykter forskere. Direktoratet for naturforvaltning tar til orde for reduksjoner i opprettsanlegg langs hele kysten.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Villaksen kan dø ut i løpet av få år, frykter forskere. Direktoratet for naturforvaltning tar til orde for reduksjoner i opprettsanlegg langs hele kysten.

– La villaksen dø ut hvis det er nødvendig for å drive oppdrett, sier ordførerne Helge Andre Njåstad i Austevoll kommune (Frp) og Hans Stølan (Ap) i Frøya. De to er lei av den massive kritikken mot næringen. Den danske naturforskeren Carl Wesenberg-Lund ga allerede i 1915 en passende karakteristikk av ordførernes holdning: ”Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overleverede vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk (...). Opretholdelsen af et lands oprindelige naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet.”