Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik finansieres Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender mottar ikke sponsorstøtte fra private aktører. Størstedelen av inntektene kommer fra medlemmene våre.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender mottar ikke sponsorstøtte fra private aktører. Størstedelen av inntektene kommer fra medlemmene våre.


For året 2008 hadde Framtiden i våre hender totale inntekter på 12,6 millioner. Av disse kom 6 millioner fra medlemsinntekter, 1 million fra loddsalg til medlemmer, 4 millioner fra det offentlige, vel en million fra foredragsinntekter, salg og prosjektstøtte. Annonseinntektene fra bladet utgjorde ca 600.000,-. Vi tar bare annonser for bedrifter som faller innenfor våre strenge kriterier , blant annet er oljeselskaper, flyselskaper og bilprodusenter utestengt. Så vidt vi vet er vi i dag de eneste som har slike kriterier, og som er åpne om disse. Framtiden i våre hender mottar ikke sponsorstøtte fra private aktører. Årets budsjett er noe høyere enn 2008, blant annet på grunn av prosjektstøtte til et utvekslingsprogram støttet av Fredskorpset, og et stort arrangement som ble støttet av Fritt Ord. Våre årsregnskaper fra de siste seks årene, finner du her.

Våre budsjetter har vært stabile og svakt økende de siste årene. Hovedstrategien er å øke medlemstallet, både for å sikre uavhengig finansiering, og ikke minst for å sikre en økende oppslutning om en ny samfunnskurs hvor miljøhensyn og rettferdig fordeling blir overordnet et ensidig mål om økt privatforbruk for rike nordmenn.

Vårt medlemstall har økt jevnt de siste ti årene, og vi er i dag vel 22 000 medlemmer. Vi har også mer enn tusen privatpersoner som abonnerer på vårt magasin Folkevett.

I den offentlige debatten ser vi ofte at mer pragmatiske organisasjoner, uten en stor medlemsmasse i ryggen, uttaler seg om viktige miljøsaker og -prinsipper. Vi mener at mediene i større grad burde reflektere over hvem kommentatorene faktisk snakker på vegne av. Hvem er organisasjonen avhengige av for å kunne drive virksomheten sin? Resultatet ville forhåpentligvis bli at mediene bringer fram flere stemmer i miljødebatten, mer uavhengige stemmer.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!