Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Framtiden ikke avhengig av sponsorer

NRK har funnet ut at miljøorganisasjonene i Norge blir feitere – og kritiske røster til koblingene mellom organisasjonene og sponsorer er hentet fram.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

NRK har funnet ut at miljøorganisasjonene i Norge blir feitere – og kritiske røster til koblingene mellom organisasjonene og sponsorer er hentet fram.

At det er mange miljøorganisasjoner i Norge er kjent, og at de har ulike tilnærminger er også kjent. Innslagene i NRK har likevel tiet om den organisasjonen som har flest medlemmer, nemlig Framtiden i våre hender. Vi har ingen sponsorer fra næringslivet i dag. Vi har dessuten strenge kriterier for annonsering i vårt medlemsmagasin Folkevett. For oss er dette viktig, men vi aksepterer at miljøstiftelser som Bellona og Zero er mye mer pragmatiske. Organisasjonene som baserer seg på medlemmer, bør derimot være forsiktige. Forsiktige både med omfanget av sponsorsamarbeidet og med hvilke interesser de samarbeider med. Det for å unngå å tjene andre interesser enn de idealistiske medlemmer står for. Det omfattende sponsorsamarbeidet i Norge kan også ha sammenheng med at organisasjonene har få medlemmer – sammenlignet med andre land. I Sverige har flere av organisasjonene mellom 150 og 200 tusen medlemmer, i Danmark er også en større del av befolkningen medlem i en miljøorganisasjon.  Et artig poeng med den kritiske vinklingen til NRK : De organisasjonene som er mest avhengig av penger fra næringslivet og fra det offentlige, er de samme organisasjonene som NRK oftest ber kommentere klima- og  miljøsaker. Kanskje NRK bør kartlegge hvem de ulike organisasjonene faktisk snakker på vegne av, og hvem organisasjonene er avhengige av for å kunne drive virksomheten sin? Resultatet ville forhåpentligvis bli at NRK bringer fram flere stemmer i miljødebatten, mer uavhengige stemmer.