Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Den som er med på leken

Harde arbeidsvilkår, lang arbeidstid og lave lønninger preger leketøysbransjen. En fersk rapport fra Swedwatch avslører en rekke kritikkverdige forhold i leverandørkjedene til selskaper som Brio, Toys R Us og BR-leker.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Harde arbeidsvilkår, lang arbeidstid og lave lønninger preger leketøysbransjen. En fersk rapport fra Swedwatch avslører en rekke kritikkverdige forhold i leverandørkjedene til selskaper som Brio, Toys R Us og BR-leker.


Flere av forholdene bryter med nasjonal og internasjonal arbeidsmiljølovgivning.

I desember lanseres to svenske rapporter om leketøysindustrien: Swedwatch rapporten ”Reviewing Santa’s workshop” og Fair Trade Centers ”En rapport om leksaker - svårt att gjöra etiska val i butiken”. Mens førstnevnte rapport omhandler de rådende arbeidsforholdene ved leketøysfabrikker i Kina, er etikkarbeidet til de største aktørene i Skandinavia gjennomgått i sistnevnte.

Les Framtiden i våre henders pressemelding "Hardt arbeid bak barnas julegaver".


Hard hverdag på fabrikkene
Swedwatch har sett nærmere på arbeidsforholdene ved leverandørfabrikkene i Kina, til fem leketøyselskaper: Brio, Top-toy (Nordens største leketøyselskap, med Toys R Us og BR-kjeden), Åhléns, Coop og ICA. Kina står for ca. 80 % av leketøysproduksjonen i verden. Verst var forholdene ved en fabrikk som produserer varer for Brio. Her ble det avdekket:
 • Arbeiderne har ikke fått kontrakt
 • Arbeider opp mot 76 timer i uken, 27 timer mer enn kinesisk lov tilsier
 • Fabrikken garanterer ikke en fridag i uken (brudd mot ILO konvensjon nr. 14)
 • Lønn holdes tilbake som depositum
 • Alle ansatte omfattes ikke av lovbestemte forsikringer
 • Mange av arbeiderne som er intervjuet har aldri deltatt i brannøvelse (brudd på kinesisk lov)
Siden Brio ble informert om Swedwatchs funn ved denne fabrikken i september 2009, har selskapet iverksatt flere tiltak for å bedre forholdene. Selskapet oppgir nå at alle ansatte skal ha fått en ansettelseskontrakt, sikkerutstyr skal være satt inn, og alle arbeidere skal ha fått opplæring i helse og sikkerhet, samt sine rettigheter. Også ved en annen fabrikk ble det funnet systematisk bruk av overtid, langt over tillatt maksimalgrense. Denne fabrikken benyttes av Brio og Top-toy.


Lange arbeidsdager og lave lønninger
Ved fabrikker som produserer for samtlige undersøkte leketøysselskaper ble det funnet: manglende lovpålagte helse- og sikkerhetsrutiner og utstyr; lang overtid i brudd med kinesisk lov; manglende lovbestemte sosiale forsikringer, ”feriepenger” og sykepenger.

Arbeidsforholdene i leketøysbransjen er forbedret siden Swedwatch foretok en tilsvarende granskning i Kina i 2004. Likevel viser undersøkelsen at mange problemer ved samtlige av leverandørfabrikkene vedvarer, og at forholdene forverres under ordretopper/høysesong, dvs fra juni til september når fabrikkene produserer det som skal bli julegaver i Skandinavia samme år. For at norske barn skal kunne få julegavene sine i tide, må arbeidere ved ordretopper arbeide svært lange dager. Samtidig viser undersøkelsen at helse- og sikkerhetsrutinene under denne perioden svekkes, sosiale forsikringer fjernes og sykeforsikring uteblir.

Svakt etikkarbeid
I en annen rapport har Fair Trade Center gjennomgått etikkarbeidet til åtte leketøysselskaper. Ingen av de tre svenske selskapene Barnens Hus, Lekia og Leklust har etiske retningslinjer.
Brio, ICA, Coop, Top-toy og Åhléns har alle etiske retningslinjer, selv om de skiller seg fra hverandre. Samtlige av disse selskapene har også kontrollsystemer som er ment å sikre at retningslinjene overholdes.

I Top-toy og Brios etiske retningslinjer er det imidlertid store svakheter rundt organisasjonsretten og retten til kollektive forhandlinger. Top-toy nevner ingenting om retten til å organisere seg og til kollektive forhandlinger. Brio har bare vage formuleringer rundt disse rettighetene, som er en del av ILOs kjernekonvensjoner.

Norsk forbruk av leketøy
Det finnes ikke offisiell statistikk over salg av leketøy i Norge, men en grov beregning Framtiden i våre hender har innhentet antyder at det ble solgt leketøy for 2.5 mrd. kroner i 2008, se kilde nederst i artikkelen. Delt på antall barn i aldersgruppen 0-15 år (kilde SSB), utgjør det ca. 2600 kr. per barn per år.

Norsk import av leketøy, spill og sportsartikler økte i verdi fra 2,9 mrd. kr. i 2003 til 3,9 mrd. kr. i 2008 (35 %). Importtallene er imidlertid unøyaktige ettersom de inkluderer en rekke varer som ikke er leketøy og samtidig mangler varer som er kategorisert som leketøy. De angir dessuten importpriser.

Julesalget er viktig for leketøysbransjen: I følge beregninger foretatt av Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) mer enn tredobler leketøysbransjen salget i desember.

Foto_istock.jpg

Framtiden i våre henders krav til leketøysbransjen:
 • Sette ned en konkret tidsplan og arbeide med leverandørfabrikkene for å løse de problemene som er fremkommet.
 • Etiske retningslinjer og kontroll er ikke nok – arbeiderne må ses på som sentrale parter i arbeidet og involveres i overvåkningen av sine rettigheter.
 • ILOs åtte kjernekonvensjoner må som et minstemål inkluderes i selskapenes etiske retningslinjer (Top-toy og Brio)
 • Støtte leverandørene og samarbeide slik at varige forbedringer kan sikres.
 • Ta ansvar for egen rolle og innkjøpspolicy, ved deriblant å forbedre innkjøpsplanleggingen for å redusere ordretopper og dele kostnader med leverandører og betale nok for varene.
 • Tilse at arbeiderne får en levelønn – en lønn de kan leve av.
 • Øke åpenhet og gjennomsiktighet rundt produksjons- og arbeidsforhold (Top-toy).

Last ned rapporten ”Reviewing Santa’s workshop” her
.

Beregning av tall for leketøy:
Tallene er en grov beregning innhentet fra Leketøybransjens Fellesråd (27. nov. 2009) og angir forbrukerpriser (fra detaljist til forbruker), inkludert moms. Beregningen er gjort ut i fra opplysninger innhentet fra bransjen og gjelder kun ”tradisjonelle” leker og inkluderer ikke videospill, dvd’er, spillkonsoller etc.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!