Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sultestreiken mot Intex avsluttet

Sultestreiken mot Intex ble avsluttet 27. november da det ble kjent at miljøtillatelsen ble trukket tilbake og at det skal nedsettes en granskningskomité utpekt av bl.a lokale myndigheter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Sultestreiken mot Intex ble avsluttet 27. november da det ble kjent at miljøtillatelsen ble trukket tilbake og at det skal nedsettes en granskningskomité utpekt av bl.a lokale myndigheter.
Miljøtillatelsen er ikke trukket tilbake på permanent basis, men det er en seier for de streikende at den ikke lenger skal gies tilbake etter 90 dager . Det skal nå gjennomføres en grundig og upartisk granskning av påstandene om manglende grunnlag for å gi norske Intex miljøtillatelsen de var avhenngige av for å kunne starte nikkelutvinning på Mindoro. En komité med medlemmer utpekt av lokale myndigheter på Mindoro, Miljø- og ressursdepartementet, sivilsammfunnet og urfolksorganisasjoner på Mindoro skal granske alle sider av saken.

Framtiden i våre hender klaget i januar Intex inn for OECDs norske kontaktpunkt for brudd på OECDs retningslinjer. Retningslinjene er anbefalinger fra regjeringer til flernasjonale selskaper som driver virksomhet i eller fra tilsluttede land.

- Vi håper nå at det norske kontaktpunktet nå går i gang med å behandle klagen grundig og vurderer alle sider ved saken. Selv om de ikke har sanksjonsmuligheter overfor norske selskaper som opererer i utlandet, så kan de gå inn i saken som en tredjepart og gi en anbefaling, sier Hermstad

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!