Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ikke rettferdig fordeling av grunnstøtte

I dag sender Framtiden i våre hender og Norges Miljøvernforbund et felles brev til Riksrevisjonen, hvor vi ber om en gjennomgang av tildeling av grunnstøtte til miljøvernorganisasjoner over statsbudsjettet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I dag sender Framtiden i våre hender og Norges Miljøvernforbund et felles brev til Riksrevisjonen, hvor vi ber om en gjennomgang av tildeling av grunnstøtte til miljøvernorganisasjoner over statsbudsjettet.
Bakgrunnen er at støtten per medlem varierer enormt mellom organisasjonene. Miljøvernforbundet får 80 kroner per medlem, Framtiden i våre hender får 125 per medlem, mens både Norges Naturvernforbund og Miljøagentene får ca 375 per medlem. Det er tre ganger så mye som Framtiden i våre hender.

Allerede i 2001 sendte Framtiden i våre hender brev til Miljøverndepartementet og til stortingspolitikerne og ba om en gjennomgang av støtteordningen. Det har ikke skjedd, og skjevfordelingen av penger har blitt forsterket i perioden. Vi har tatt dette opp i komitéhøringer, og i forbindelse med søknad om grunnstøtte i hele denne perioden.

Som respons på vår klage til Riksrevisjonen sier Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet, til ANB den 27. november at hun mener at grunnstøtten til de frivillige organisasjonene er fordelt på en rettferdig måte.

Hadde hun sett nøyere på saken vil hun ha oppdaget at Framtiden i våre hender er den miljøorganisasjonen i Norge som har flest medlemmer. Bare siden 2003 har vi økt vårt medlemstall fra 17 158 til 22 189, dvs. med mer enn 5000 medlemmer. Fra 2004 til 2010 økte vårt tilskudd med 1.145.000, til 2.790.000.

I samme periode økte Naturvernforbundets støtte med 2.530.000, til 7.010.000,-. Støtten til Naturvernforbundet har økt formidabelt siden 1990-tallet, til tross for at de har mistet mange medlemmer. I følge egen hjemmeside hadde forbundet 40 000 medlemmer i 1991, og har i dag 18 700 medlemmer. Det fins ingen andre oversikter over medlemstall på deres hjemmeside.

Vi har altså økt våre medlemstall og vår aktivitet gjennom en årrekke, mens andre organisasjoner har hatt tilbakegang og stagnasjon, uten at dette har gitt noen utslag i støttenivå. Kriteriene er ikke blitt fulgt, og det er derfor vi ber Riksrevisjonen om en gjennomgang.

Les ANB-meldingen "Klager til riksrevisjonen"
pdf
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!