Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Biodiesel er ingen vidunderkur

Lurer du på hva vi mener om avgiften på biodiesel? Vi mener Stoltenbergs forslag er prinsipielt riktig, men dessverre føyer det seg inn i et mønster av en lite gjennomtenkt politikk for miljøavgifter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lurer du på hva vi mener om avgiften på biodiesel? Vi mener Stoltenbergs forslag er prinsipielt riktig, men dessverre føyer det seg inn i et mønster av en lite gjennomtenkt politikk for miljøavgifter.

raps.jpg

Det fins både gode og dårlige metoder for å fremstille biodrivstoff, og man må klare å skille mellom disse når det skal brukes som et klimatiltak.

Begrenset potensial for bærekraftig biodrivstoff fra jordbruket
Det vil være en fordel å utnytte avfallsstoffer til biodrivstoff, samt en begrenset satsing på effektiv produksjon på tidligere brakklagt jord. Men dette vil aldri bli et vesentlig bidrag for å få til en bærekraftig transportsektor, fordi potensialet for biodrivstoff er svært begrenset.

For mer informasjon om dette, se den ferske UNEP-rapporten om biodrivstoff, samt våre høringsinnspill til forslagene om innblandingspåbud og rapporteringssystem for biodrivstoff.

Haster med utfasting av forbrenningsmotoren
Flytende drivstoff er uansett svært lite energieffektivt brukt i forbrenningsmotorer, som snarest må erstattes med el-motorer. Ikke minst må vi også ha en større satsing på kollektive reisemidler, som tog, bane og buss. Noe biodrivstoff kan være nødvendig der bedre alternativer ennå mangler, for eksempel i forhold til flytransport.

Avgift riktig, men helt feil å innføre den "over natten"
Prinsipielt er det ingen grunn til at biodrivstoff skal slippe unna det generelle avgiftstillegget som diesel må betale, og vi støtter Regjeringen i forhold til innføring av slik avgift.

Vi mener likevel at Regjeringen, som nå er valgt for en periode på fire år, burde lagt opp til en større forutsigbarhet, med å varsle i årets budsjett at innfasing vil skje over de neste tre årene, med full avgift fra 2013. Dette har myndighetene gjort i Sverige.

Vi mener at avgiftspolitikken i Norge er altfor lite forutsigbar. Hvorfor kan ikke Finansministeren gå gjennom alle miljøavgiftene, og så snart som mulig sende klare signaler til næringslivet og forbrukere om hvilke skjerpelser og lettelser som vil komme i denne fireårsperioden? Det vil gi et signal til alle om hvorvidt de bør satse på pelletskamin eller fortsatt oljekjel, el-biler eller fossilt drevet bil, osv, osv.

Fjern subsidier og fordeler for veitrafikken
Vi er glade for at Stoltenberg har klargjort at han er motstander av å subsidiere veitrafikk i Norge, på bekostning av miljøvennlige alternativer. Han bør derfor følge opp snarest:
  1. Legg på samme avgift på fossil gass til veitransport. En gassdreven bil sliter like mye på veien som en på biodiesel.
  2. Øk CO2-avgift på diesel opp til samme nivå som på bensin, og hev den senere opp til svensk nivå. I dag er CO2-avgiften på diesel på 214 kr/tonn CO2 mens CO2-avgiften på bensin er på 363 tonn/CO2. Det fins ingen klimabegrunnelse for denne forskjellen. I Sverige er CO2-avgiften på drivstoff på over 800 norske kroner.
  3. Øk drivstoffavgiften på diesel (3,50 kr/liter) opp til samme nivå som på bensin (4,46 kr/liter). I følge Særavgiftsutvalget er de eksterne marginale kostnadene knyttet til ulykker, kø, støy og veislitasje høyere for dieseldrevne kjøretøyer enn for bensindrevne kjøretøyer, målt pr. liter drivstoff. I tillegg er utslippene av partikler og NOX (lokale utslipp med effekt på helse og miljø) gjennomgående høyere fra dieselkjøretøyer enn fra bensinkjøretøyer.
  4. Disse tiltakene vil gi store inntekter til statskassen og styrke alternativene. Dessuten: Stoltenberg må endre finansieringsordningene for jernbane slik at det blir slutt på den urettferdige favoriseringen av motorveier. I dag kan motorveiene finansieres i betydelig grad uten å gå veien om statsbudsjettet, mens jernbanen er helt avhengig av årlige og lite forutsigbare bevilgninger. Dette favoriserer fossil veitransport i langt større grad enn avgift eller ikke på biodiesel, en sak som ikke er spesielt viktig for Norges mulighet til å kutte uslipp på kort eller lang sikt.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!