Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Russisk gruveselskap kastet ut

Det russiske metall- og gruveselskapet Norilsk Nickel er kastet ut fra Oljefondet på grunn av omfattende miljø-ødeleggelser på Tajmyrhalvøya i Sibir. Det samme selskapet eier de sterkt forurensende fabrikkene på Kolahalvøya nær norskegrensen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det russiske metall- og gruveselskapet Norilsk Nickel er kastet ut fra Oljefondet på grunn av omfattende miljø-ødeleggelser på Tajmyrhalvøya i Sibir. Det samme selskapet eier de sterkt forurensende fabrikkene på Kolahalvøya nær norskegrensen.

Norilsk_Nickel_330Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Finansdepartementet sluttet seg i sommer til Etikkrådets anbefalning om å trekke seg ut av det russiske metall- og gruveselskapet Norilsk Nickel. Etikkrådet har vurdert Norilsk Nickels Polardivisjon på Tajmyrhalvøya i Sibir og forurensningsproblemene knyttet til driften der. Rådet konkluderte i februar 2009 at miljøskadene er så store og så vedvarende at det er i strid med de etiske retningslinjene å investere i selskapet.

Aksjer for 328,6 millioner kroner er dermed solgt. Salget ble avsluttet i slutten av oktober. Finansdepartementet varslet om beslutningen og aksjesalget utelukkende gjennom en melding torsdag 19. november på sine hjemmesider.

Store helseskader
I sin tilråding framhever Etikkrådet blant annet at mange år med særdeles store utslipp av svoveldioksid (SO2) og tungmetaller fra Norilsks virksomhet på Tajmyrhalvøya, har påført miljøet omfattende og langvarige skader som skogen, vegetasjonen og vassdragene rundt virksomheten bærer tydelig preg av. Utslippene fra selskapet er den direkte årsak til skogdød og andre alvorlige og synlige skader på naturen i Norilsk-området på Tajmyrhalvøya.

Over 200 000 mennesker som bor i nærheten av selskapets industrivirksomhet på Tajmyrhalvøya er kontinuerlig utsatt for store konsentrasjoner av forurensninger i luft, jord og vann. Helseplager og sykdom blant mennesker som utsettes for vedvarende eksponering av SO2, nikkel og tungmetaller er velkjent.

I sin tilrådning legger Etikkrådet spesiell vekt på helsevirkningene for barn og spedbarn som er spesielt sårbare overfor høy luftforurensning.

Gammel kjenning

Norilsk Nickel er en av verdens største produsent av nikkel og palladium, og er en av Russlands største industribedrifter. På Kolahalvøya driver selskapet produksjon av nikkel og svovelsyre. Selskapet produserer også store mengder platina, og er Russlands ledende produsent av gull.

Norilsk Nickel er i Norge allerede kjent for det forurensende smelteverk i byen Nikel på Kolahalvøya. Avisen Nordlys skrev i juni en artikkel da Norilsk Nickel offentliggjorde en oversikt over sine utslipp i 2008. Der kom det frem at fabrikkene på Kolahalvøya, rett ved den norske grensen, sto for utslipp av 97.700 tonn svoveldioksid (SO2).
Dette er fem ganger så mye som slippes ut i hele Norge.

Norge har lenge hatt en avtale med Russland om å bidra med betydelige beløp for rensing av smelteverket. Rensingen er det imidligertid ennå ikke blitt gjennomført.

Denne saken har imidlertid Etikkrådet ikke vurdert. I sin tilrådning står det utelukkende at Rådet er kjent med kritikken som er blitt reist mot virksomheten på Kolahalvøya ved Norges nordlige grense. Denne går ut på at selskapet over lang tid har forårsaket alvorlig miljøskade uten å sette i gang tilstrekkelige tiltak for å redusere utslippene fra smelteverkene. Rådet har ikke sett nærmere på disse anklagene.


Les Finansdepartementets melding

Last ned Etikkrådets tilrådning


OM Norilsk Nickel

Norilsk Nickel driver nikkel- og palladiumgruver og smelteverk, men produserer også gull-, platina-, kobber- og kobolt. Selskapets aktiviteter omfatter hele verdikjeden fra utvinning av malm til produksjon av metaller.Selskapet er en av verdens største produsenter av nikkel og palladium og Russlands største gullprodusent. I tillegg rangeres det blant de fire største platinaprodusentene og de ti største kobberprodusentene i verden.

I hjemlandet har Norilsk Nickel en markedsandel på nesten 96 prosent av nikkelproduksjonen, 55 prosent av kobberproduksjonen og 95 prosent av koboltproduksjonen. Selskapet står for ca 4,3 prosent av Russlands samlede eksport.

Ifølge selskapets årsrapport var omsetningen i 2007 på 17,1 milliarder dollar og bruttofortjenesten på 5,3 milliarder dollar.13 Per mai 2008 var det to hovedaksjonærer i selskapet: Vladimir Potanin med en eierandel på rundt 30 prosent og United Company RUSAL med ca. 25 prosent av selskapets aksjekapital.

Kilde: Etikkrådets tilrådning

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!