Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Framtiden i våre hender krever klimarettferdighet!

Norge må kjempe for en rettferdig internasjonal klimaavtale.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge må kjempe for en rettferdig internasjonal klimaavtale.

Den må:
  1. Effektivt stanse global oppvarming
  2. Sikre fattige menneskers rett til utvikling
  3. Forplikte Norge og den rike delen av verden til å ta kostnadene

1. Effektivt stanse global oppvarming

Møtet i København er ekstremt viktig, fordi det staker ut klimaveien videre etter Kyoto-avtalen går ut i 2012.
Vi har allerede penger, teknologi og kunnskap til å redusere utslippene dramatisk – NÅ! Men det forutsetter at verdens ledere blir enige om å gjøre jobben. Derfor må vi vise dem at de har verdens øyne på seg, og at vi krever en klimaavtale som gir utslippskutt i tråd med anbefalingene til FNs klimapanel. Norge og andre rike land må kutte egne utslipp med minst 40% i forhold til 1990.

2. Sikre fattige menneskers rett til utvikling
Fattige mennesker ønsker et bedre liv for seg selv og sine barn. Det vil kreve økt forbruk av energi, mat og naturressurser. Den nye klimaavtalen må legge til rette for at denne forbruksøkningen skjer ved hjelp av klimavennlig teknologi i fattige land. Rike land må kompensere ved å legge om og redusere det klimaskadelige forbruket.

3. Forplikte Norge og den rike delen av verden til å ta kostnadene
Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og de andre rike landene har hovedansvaret for. Derfor er det rimelig at vi forplikter oss til massive overføringer fra rike til fattige land for å betale vår klimagjeld og erstatte skadene. Den globale oppvarmingen er så alvorlig at utslippene må reduseres også i mange utviklingsland. Den nye klimaavtalen må sikre at den rike del av verden også tar hoveddelen av disse kostnadene.


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!