Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Framtidsrettet energipolitikk

Framtiden i våre hender har overfor Stortingets energi- og miljøkomite fremmet krav om stans i tildelingen av nye letelisenser på norsk sokkel. Regjeringen vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå med økt utvinning.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har overfor Stortingets energi- og miljøkomite fremmet krav om stans i tildelingen av nye letelisenser på norsk sokkel. Regjeringen vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå med økt utvinning.

Norsk petroleumsutvinning var i 2008 på 242 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Vi har beregnet at bruken av av disse har bidratt til globale utslipp på 600 millioner tonn med CO2. Åpning av nye olje- og gassfelt fører til en ytterligere økning av de globale klimagassutslippene og forsinker overgangen til fornybarsamfunnet.

For å få til kutt i klimagassutslippene og for å redusere forbruket av strøm og fossil olje og gass spilte vi inn forslag om at vi i Norge må redusere og effektivisere energibruken slik at den blir redusert med 10% innen 2020. Norske husholdninger har høyest strømforbruk i Europa og det er mange gode grunner til å spare strøm for klimaet. Norge bør også innføre et hvitt sertifikatmarked; det grønne sertifikatmarkedet fokuserer på strøm, det hvite på varme.

Her kan du lese hele innspillet til komiteen.

Alle komiteene på Stortinget arrangerer hvert år høring i forbindelse med statsbudsjettet. Framtiden i våre hender har også deltatt på høring i Finanskomiteen , Utenriks- og forsvarskomiteen og i Transportkomiteen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!